Meny
Sök

Medborgardialog

Tyck till om trygghet och lokala problem i Öckerö kommun

Under 2017 kommer Öckerö kommun tillsammans med polisen ta fram medborgarlöften. En del i arbetet är att lyssna på vad invånare upplever som viktigt för att känna sig trygga och säkra.

Vad är medborgarlöften? Medborgarlöften innebär att polis och kommun tar fram konkreta aktiviteter som ska hantera lokala problem, öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen.

Vad ska medborgardialogerna leda till? Utgångspunkten för medborgarlöftena är bland annat att föra en dialog och lyssna på vad du som bor och verkar i kommunen upplever som viktigt för att känna dig trygg och säker. Dina kunskaper och uppfattningar kommer vara ett bidrag till den gemensamma lägesbilden, vilken kommer att ligga till grund för ett antal medborgarlöften.

Närmare medborgarna Medborgarlöften är en arbetsmetod som är en integrerad del av Polismyndighetens nya styrmodell. Syftet med omorganisationen är att polis och kommun ska komma närmare medborgarna och lösa fler brott.

Tack för din medverkan! Öckerö kommun och Lokalpolisområde Storgöteborg Hisingen

Kontakt

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt