Meny
Sök

Medborgarförslag

Medborgarförslag är ett sätt för kommunen att minska avståndet mellan väljare och valda. Medborgarförslag ger medborgare bättre möjlighet att påverka den lokala politikens utformning direkt.

Sedan våren 2003 har medborgare i Öckerö kommun möjlighet att lämna in medborgarförslag. Möjligheten infördes först på försök under ett år men politikerna har beslutat att också fortsatt erbjuda medborgarna möjlighet att lämna in sina förslag. Förhoppningen är att medborgarna engagerar sig mer i kommunalpolitiska frågor tack vare att de själva kan väcka frågor.

Medborgarförslag - så funkar det

Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärende i fullmäktige (medborgarförslag).

Ett medborgarförslag ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer. Namnförtydligande, adress och telefonnummer ska anges.

Ett medborgarförslag kan bara sakbehandlas av fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges befogenhetsområde. Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag.

Medborgarförslag väcks genom att det lämnas in antingen till kommunsekreteraren eller direkt till fullmäktiges presidium på fullmäktiges sammanträde.

Medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes.
När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren underrättas.

Den som väckt ett medborgarförslag ska ha rätt att yttra sig i fullmäktige när förslaget behandlas.

Kommunstyrelsen skall årligen på fullmäktiges första ordinarie sammanträde redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt.

Kom ihåg:
- Det ska vara skriftligt
- Det ska vara undertecknat
- Namn, adress och telefonnummer

Skicka det till:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

eller kliv in på kommunhuset och lämna det eller lägg det i vår brevlåda på utsidan av kommunhuset.

Kontakt

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt