Meny
Sök

Synpunkter och felanmälan

Vi vill bli bättre! Alla synpunkter är värdefulla för oss. De säger oss vad du tycker om våra tjänster. Dina synpunkter ger oss möjlighet att förbättra vår service, både för dig och för andra. Vi vill gärna att du skriver ner dina synpunkter och förslag i formuläret nedan och skickar dem till oss.

 

Felanmälan och synpunkter på VA, gata och kretslopp

Här kan du via din dator anmäla klotter, trafikproblem, trasig gatubelysning, ej tömt sopkärl, vägskador, nedskräpning med mera.
Gå till felanmälan

Synpunkter på kommunal verksamhet

Här kan du lämna synpunkter på hur vi kan göra vår kommun bättre.

Vi tar gärna emot synpunkter på kommunens tjänster och service och hur vi kan göra Öckerö kommun bättre.

Vid akuta ärenden till kommunen ringer du 031 - 97 62 00, där kan du få hjälp dygnet runt.

Synpunkter på verksamhet som omfattas av Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Tycker du det finns allvarliga brister eller missförhållanden i socialtjänstens verksamheter eller i insatser enligt LSS? Vill du uppmärksamma Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) på förhållanden inom socialtjänstens verksamheter?

Då ska du vända dig till Inspektionen för Vård och Omsorg. (IVO)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hitta på sidan:

1. Synpunktshantering i kommunen
2. Servicegaranti
3. Lämna en synpunkt

Synpunktshantering i Öckerö kommun
Felanmälan Öckerö kommun
Du kan anmäla klotter, trafikproblem, trasig gatubelysning, ej tömt sopkärl, vägskador, nedskräpning med mera i vår app Felanmälan - Öckerö kommun. Du hämtar den i din appbutik. Du kan även göra din felanmälan via vår hemsida www.ockero.se/felanmälan

Här kan du skriva vilken verksamhet som synpunkten avser.

Vad gäller synpunkten? * (obligatorisk)


Vad gäller synpunkten?


Här kan du ge ris eller ros (Skriv kortfattat)

Jag vill bli kontaktad av ansvarig chef * (obligatorisk)


Jag vill bli kontaktad av ansvarig chef


Kontaktuppgifter


Du kan välja att vara anonym eller lämna dina kontaktuppgifter så att vi kan återkomma till dig.
Kontaktuppgifter
Klagomål och synpunkter får lämnas anonymt. Återkoppling och hjälp kan dock endast ges om namn och telefonnummer eller e-postadress anges.

Vad händer efter att du lämnat en synpunkt eller klagomål?
1.    De synpunkter som lämnas via hemsidan eller på annat sätt inkommer till Kommunservice i Kommunhuset.
2.    Kommunservice meddelar avsändaren att klagomålet har kommit in och tagits emot.
3.    Kommunservice vidarebefordrar klagomålet till Barn- och utbildningsförvaltningens e-postbrevlåda (diarium.bou@ockero.se)
4.    Registratorn diareför/registrerar klagomålet och bedömer vem som ska hantera ärendet
5.    Om avsändaren vill ha svar på klagomålet kontaktas hon/han av den som utsetts att svara. Detta ska ske skyndsamt. Kopia på svar skickas till Barn- och utbildningsförvaltningens e-postbrevlåda (diarium.bou@ockero.se) för diarieföring.
6.    Klagomål som bedöms som allvarliga lämnas till skolchef och Barn- och utbildningsnämndens ordförande och presidie informeras.

Kontakt

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Appen Felanmälan Öckerö kommun

Du vet väl om att du kan anmäla fel, såsom trasiga gatubelysning, vägskador, eller om du ej fått tömt ditt sopkärl via vår app Felanmälan Öckerö kommun.

Du hämtar den i din appbutik

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt