Meny
Sök
Här är du:  

Projektet

Nordöfärjan lägger till på Hyppeln

Digitala tjänster har kommit att spela en nyckelroll i utvecklingen av vår vardag. Internet och informationstekniken påverkar alla samhällsområden med väldig kraft. Vi förväntar oss att snabbt och säkert kunna sköta våra ärenden, få information och inflytande genom enkla kontaktvägar. Genom att ta vara på digitaliseringens möjligheter i Öckerö kommun kan servicen förbättras, kvaliteten och effektiviteten höjas och därmed frigöra tid och resurser för att bättre möta behoven hos de vi är till för.

Likt övriga landet blir medelåldern i kommunen allt högre, med ökade kostnader som följd. Kraven på konkurrenskraft och innovation ökar till följd av globaliseringen, samtidigt som vår klimatpåverkan måste minska. Detta skapar nya samhällsutmaningar för kommunen. Utvecklingen av e-samhället ger förutsättningar att klara dessa utmaningar. Men reaktionerna på att vi går in i ett allt mer digitaliserat samhälle tar sig olika uttryck. Många är positiva till de tjänster de redan nyttjar och ser med förväntan fram emot nya. Andra är försiktigt eller mer skeptiskt inställda och undrar om det inte var bättre innan e-samhället satte fart. De upplever kanske risker med utanförskap och räds att de inte längre ska kunna utföra viktiga vardagssysslor utan att vara uppkopplade, eller undrar hur utvecklingen påverkar tryggheten och integriteten.

Öckerö kommun ska vara en levande skärgårdskommun med människan i centrum. Vi vill möta framtiden och få tekniken att tjäna människorna och samhället, utan att vi för den skull går miste om de kvaliteter vi värnar om. Digitala tjänster skapar förutsättningar för de utmaningar vi som skärgårdskommun har. Snabbt bredband och digitala lösningar inom vård och omsorg, kultur, utbildning, näringsliv och offentlig förvaltning, ger oss nya förutsättningar att vara en levande och attraktiv kommun året om. Med teknikens och utvecklingens möjligheter får vi det bästa av två världar.

I maj 2016 antog Kommunfullmäktige en strategi för digialisering i Öckerö kommun. Strategin är ett övergripande styrdokument som beskriver varför och hur Öckerö kommun ska dra full nytta av digitaliseringens möjligheter. Strategin utgår från de nationella målsättningarna för att utveckla e-samhället och tydliggör ambitionerna för kommunens långsiktiga utvecklingsarbete. Strategin spänner över perioden 2016-2025.

Det fortsatta arbetet med att ta fram en handlingsplan drivs i projektform innan arbetet kan övergå en ordinarie verksamhet. I projektgruppen ingår Freddy Ehrenholm, konsult och projektledare, Anna Corneliusson, verksamhetsutvecklare, och Christer Zandén, kvalitetsutvecklare. Styrgrupp för projektet är kommunchefsgruppen (KCG) som består av kommunchef, förvaltningschefer, verksamhetschefer under kommunstyrelsen samt enhetschefer för kommunstyrelsens stödfunktioner.

 

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt