Meny
Sök
Här är du:  

Vad är digitalisering?

Test

Tekniska framsteg och ny kunskap har historiskt sett lett till stora förändringar av samhällen. Ångmaskinen blev till exempel ett viktigt avstamp från jordbrukssamhället in i det vi känner som industrisamhället, vilket i grunden förändrade livsvillkor för människor och startade urbaniseringen.

Under sent 1900-tal satte utvecklingen av datorn fart och det världsomspännande nätverk som vi idag kallar för Internet byggdes ut. Idag använder nästan alla dagligen digitala tjänster och ser det om en självklar del, eller till och med en förutsättning för hur vi önskar leva. Digitala tjänster har blivit en grundläggande faktor i utvecklingen av vårt samhälle. Detta fenomen, eller paradigmskifte, kan kallas för "e-samhälle".  

Nya tjänster utvecklas i högt tempo och allt fler av oss har dessa lätt tillgängliga via datorer, surfplattor, smarta mobiler och andra verktyg. Tack vare den här utvecklingen syns nu nya fantastiska möjligheter att använda tekniken för att underlätta och förbättra inom områden som utbildning, vård och omsorg, offentlig förvaltning, näringsliv, turism med mera.

På europanivå, nationell- och regionnivå finns redan mål och strategier för digitalisering och vägen mot ett e-samhälle. Den digitala agendan för Sverige säger att ”Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.” Det är höga mål och för att komma dit måste även Öckerö kommun bidra. Redan idag används digitala verktyg för att bedriva arbete mer effektivt och Öckerö kommun erbjuder även tjänster så att invånarna kan söka information och sköta ärenden på tider som passar dem. Det finns många goda exempel, men nu är det dags att ta nästa steg.

Redan 2011 fattade kommunfullmäktige beslutet om att i kommunal regi bygga ut ett bredbandsnät till alla företag och hushåll i kommunen till år 2020. Att nu realisera nyttan av en modern IT-infrastruktur och fokusera på strategier för utveckling av kommunens verksamhet och skapa goda förutsättningar för medborgare och företag att kunna bo och verka i en skärgårdskommun, med dess speciella förutsättningar, blir ett naturligt nästa steg.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt