Meny
Sök
Här är du:  

Anhörigenkät för Bergmans gruppboende

Anhörigenkät för Bergmans gruppboende

Vid Bergmans gruppboende har anhöriga fått fylla i en enkät om upplevelsen av vården för sin närstående. Enkäten genomförs årligen av enhetschef och kallas för Kvalitetsuppföljningen 2013. Av totalt 38 stycken utskickade enkäter, inkom svar på 31 stycken vilket ger en svarsfrekvens på 82 %. Nedan redovisas resultatet:


1. Hur nöjd är du med Din närståendes hjälp/omvårdnad i sin helhet?Nej, inte allsNej, inte helt och hålletJa, i stort settJa, absolut
   13=42% 18=58%
2. Hur väl uppfyller Din närståendes äldreboende Dina förväntningar?Inte allsInte helt och hålletI stort settI högsta grad
  1=3%19=61%11=36%
3. Hur nöjd är Du med personalens förmåga att tillgodose Din närståendes behov av delaktighet och inflytande?Nej, inte allsNej, inte helt och hålletJa, i stort settJa, absolut
  2=7%10=32%19=61%
4. Anser Du att Din närstående har en meningsfull vardag?Nej, inte allsNej, inte helt och hålletJa, i stort settJa, absolut
 1=3%10=32%16=52%4=13%
5. Anser Du att Din närstående blir bemött på ett värdigt och respektfullt sätt?Nej, inte allsNej, inte helt och hålletJa, i stort settJa, absolut
  1=3%4=13%26=84%
6. Anser Du att Din närståendes behov av trygghet tillgodoses?Nej, inte allsNej, inte helt och hålletJa, i stort settJa, absolut
  1=3%9=29%21=68%

Kontakta

Enhetschef Bergman
Kerstin Klint

Verksamhetschef äldreomsorgen
Arto Niskala

Äldreomsorgen Öckerö
Tel: 031-97 62 00

Besöksadress
Björnhuvudsvägen 54
475 80 Öckerö (obs,
besök bokas via telefon)

Postadress
Äldreomsorgen
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt