Meny
Sök

Planer

Planen är ett konkret dokument, en instruktion över initiativ som ska tas. Planen omsätter programmets inriktning till konkreta mål eller åtgärder. Av planen ska framgå vem som har ansvaret för att åtgärderna genomförs. Den ska ange ett tidsschema och hur eventuell uppföljning ska ske. Verksamhetsplanen är ett exempel på plan. Denna plan ska bland annat innehålla tydliga och uppföljningsbara mål och uppgiftsmått för respektive ansvarsområde. Planen har en begränsad giltighetstid som är kortare än programmets. Planen beslutas av kommunstyrelsen.

 

Avfallsplanlänk till annan webbplats

Dokumentet pekar ut framtida riktning och målsättning för avfallshanteringen i Öckerö kommun. Det beskriver de kommunspecifika förhållandena tillsammans med den regionala avfallsplanen A 2020.

Barn- och ungdomskulturplanPDF

Barn- och ungdomskulturplanen gäller för åldrarna 0-19 och är ett måldokument.

BiblioteksplanPDF

Bibliotek är en lagstadgad verksamhet som är en central del i ett demokratiskt och hållbart samhälle. Enligt bibliotekslagen ska kommunen ha en politiskt antagen biblioteksplan för sin biblioteksverksamhet. Planen ska omfatta folk-, skol- och gymnasiebibliotek samt deras samarbete med andra kommunala enheter och andra aktörer. Biblioteksplanen är ett redskap för att på ett strukturerat sätt tillvarata de resurser som finns samt skapa beredskap inför framtiden och stimulera till utveckling.

ElevhälsoplanPDF

Till stöd för ledning och personal inom grundskolan i Öckerö kommun 2016-2018. Syftet med Elevhälsoplanen är att alla som arbetar i Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter ska känna till ansvarsfördelning, möjligheter till stödfunktioner, rutiner samt Skollagens krav för att trygga rätten till en likvärdig lärandemiljö för elever.

Handlingsplan för digitalisering i Öckerö kommun 2018-2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utvecklingen av digitala tjänster är en av de starkaste förändringsfaktorerna i vårt samhälle just nu. Genom att arbeta strategiskt och långsiktigt med digitalisering vill Öckerö kommun skapa en enklare vardag för invånare, företagare och besökare. Vi vill skapa förutsättningar för en smartare och öppnare förvaltning med högre kvalitet och effektivitet i verksamheterna. Därför beslutade kommunfullmäktige om en digital strategi för Öckerö kommun 17 maj 2016. Strategin, "Det bästa av två världar", visar hur kommunen behöver arbeta för att lyckas. Handlingsplanen omsätter strategin i konkreta mål och aktiviteter och beskriver förväntat läge i slutet av 2018.

Oljeskyddsplan för Öckerö kommunPDF

Syftet med att upprätta en kommunal oljeskyddsplan är att stärka kommunens beredskap inför och vid en oljeolycka till havs. Målsättningen med kommunalt oljeskadeskyddsarbete är att ha förmåga att bekämpa den olja som kommer i land från ett utsläpp till havs och för att minimera ekologiska och socioekonomiska följder.

Översiktsplan - Utblick Öckerö
Översiktsplanen visar hur kommunen ska utvecklas på lång sikt. Planen rekommenderar var och när bostäder, verksamheter och omsorg ska utvecklas.

Kontakt

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt