Meny
Sök

Program

Program anger vad Öckerö kommun ska uppnå inom ett visst område, geografiskt eller verksamhetsmässigt men tar inte någon detaljerad ställning till utförande och prioriteringar. Ett program ska besvara frågan: ”Vad vill kommunen uppnå inom ett specifikt område under mandatperioden eller på längre sikt”? Programmet gäller tillsvidare. Programmet beslutas av kommunstyrelsen.

 

Bostadsförsörjningsprogram 2015-2020PDF

Bostadsförsörjningsprogrammet för Öck-erö kommun lägger fast den övergripande synen på hur kommunen vill att boendet ska utvecklas på sikt.

Energiplan 2009 - Handlingsprogramlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Energiplan 2009 – Handlingsprogram är tänkt att gälla fram till år 2020. Det
ansluter sig till EU:s klimat- och energipaket, som antogs i december 2008. Det
finns också kopplingar mellan kommunens energiplan och de miljömål för
Öckerö kommun som antogs av fullmäktige år 2008.

Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckorPDF

Handlingsprogrammets syfte är att kommunmedborgare skall få inblick i hur vi idag bedriver räddningstjänst samt olycksförebyggande arbete. Syftet är också att beskriva vår förmåga att kunna göra räddningsinsatser men belyser också vikten av den enskilde/medborgarens egen förmåga att kunna hantera en olycka. Handlingsprogrammet är också en del i underlaget för Länsstyrelsens tillsyn.

Naturvårdsprogram del 1PDF

Framtagandet av ett naturvårdsprogram är en del i kommunens miljömålsarbete och är tänkt som ett underlagsmaterial av kommunens översiktsplan. Naturcentrum AB har på uppdrag av Öckerö kommun identifierat och inventerat områden med naturvärden inom kommunen.

Naturvårdsprogram del 2 - åtgärdsplanPDF

Framtagandet av ett naturvårdsprogram är en del av kommunens miljöarbete och förverkligande av sin vision. Programmet fungerar som ett underlagsmaterial till kommunens översiktsplan. Efter en inventering av kommunens naturvärden under 2014 har en naturvårdsplan tagits fram som ett första steg i kommunens naturvårdsarbete: Naturvårdsprogrammet del 1- naturvårdsplan. Här klassas naturen i olika skyddsvärda områden.

Program för krisberedskapPDF

Detta program beskriver Öckerö kommuns inriktning med sitt krisberedskapsarbete. I sju avsnitt formuleras vad verksamheter inom kommunen ska genomföra och därmed uppfylla de åtagande som ska genomföras enligt den lagstiftning som finns inom krisberedskapsområdet. Kommunens politiska ledning har genom att anta detta program tagit ansvar för att Öckerö kommun bidrar till hela Sveriges krisberedskap.

Ramprogram vid ny-, om- och tillbyggnad av skolaPDF

Detta dokument har tagits fram för att vara ett stöd för de förändringar av skollokaler som Öckerö kommun har planerat för i framtiden.

Kontakt

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt