Meny
Sök

Regler

Regler sätter exakta gränser för verksamhetens handlande. Regler ska vara tydliga och inte innehålla formuleringar som låter den enskilde göra egna tolkningar. Regler ska sätta gränser och utgör den mest konkreta formen av styrdokument. Vanligt förekommande ord och uttryck i regeln är "ska", "måste" och "får inte". Regler gäller tillsvidare. Regler beslutas av kommunstyrelsen.

 

ArkivreglementePDF

Arkivreglementet är kommunens egna lokala föreskrifter om hur vi (främst utifrån arkivlagen) ska arbeta med arkivvården. Här regleras bl.a. ansvaret för arkivvården på både myndighetsnivå (dvs. mellan arkivmyndigheten och de andra nämnderna samt bolagen) och på funktionsnivå (dvs. vilket ansvar som åligger kommunarkivarien, de arkivansvariga, arkivredogörarna, chefer och handläggare, etc.). Här regleras också, på ett övergripande plan, vad som gäller för gallring och bevarande, överlämnande av arkivhandlingar och utlåning av arkivhandlingar.

Attestregler för Öckerö kommunPDF

Syftet med attestregler är att undvika oavsiktliga och/eller avsiktliga fel i kommunens redovisning avseende ekonomiska transaktioner. Attestreglerna styr hur ekonomiska transaktioner ska granskas och vem som ansvarar för detta.

Kontakt

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt