Meny
Sök

Strategier

Strategin utgår från visionen och beskriver vägen mot det önskvärda tillståndet inom ett eller flera verksamhetsområden. Strategin kan innehålla kort- och långsiktiga mål. Strategin bryts ned i konkreta åtgärder som beskrivs i program och planer. Strategin gäller tillsvidare. Strategin beslutas av kommunstyrelsen.

 

Energieffektiviseringsstrategilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Arbetet med energieffektiviseringsstrategin (EES strategi) regleras genom Förordningen om statligt stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting (2009:1533). Där ställs krav på att kommunen under första året tar fram en energieffektiviseringsstrategi för sina verksamheter samt under andra året vidtar energieffektiviseringsåtgärder som har lyfts i strategins handlingsplan.

GIS-strategi för Öckerö kommunPDF

GIS-strategin är ett dokument att luta sig emot vid framtida satsningar och funderingar kring insamling, lagring och hantering av geografiskt knuten information. GIS-strategin ger en gemensam struktur, beskriver vägen framåt samt ger förslag på hur verksamheten kan bedrivas. 

IT-strategi för barn- och utbildningsförvaltningenPDF

I Öckerö kommun är vi övertygade om att ökat stöd för lärande i en digital värld har gynnsam inverkan på elevers resultat, att det stärker likvärdigheten. Digitaliseringen möjliggör också kompensatoriska lösningar med utgångspunkt i individuella behov, med stöd av de möjligheter till anpassningar av arbetssätt som verktygen medger. IT-strategin för barn- och utbildningsförvaltningen beskriver inriktning och förväntningar på olika roller inom förvaltningen.

Strategi för digitalisering

Digitala tjänster har kommit att spela en nyckelroll i utvecklingen av vår vardag. Internet och informationstekniken påverkar alla samhällsområden med väldig kraft. Vi förväntar oss att snabbt och säkert kunna sköta våra ärenden, få information och inflytande genom enkla kontaktvägar. Genom att ta vara på digitaliseringens möjligheter i Öckerö kommun kan servicen förbättras, kvaliteten och effektiviteten höjas och därmed frigöra tid och resurser för att bättre möta behoven hos de vi är till för.

TrafikstrategiPDF

Öckerö kommun har formulerat en strategi för trafiksystemets utveckling. Trafikstrategin fördjupar de delar av översiktsplanen som berör trafikfrågor. Öckerö kommun ska skapa ett långsiktigt hållbart trafiksystem. Det ska göras genom att de negativa konsekvenserna av bil-trafiken minskar och att förutsättningarna för alternativa färdmedel och lokala arbetstillfäl-len förbättras. Som en del av övriga inriktningsdokument ska trafikstrategin bidra till att ut-veckla kommunen i önskad riktning.

Kontakta

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt