Meny
Sök
Här är du:  

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen är Barn- och utbildningsnämndens förvaltningsorgan. Förvaltningen arbetar med allt från förskola till grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Ansvaret för barn och ungdomar sträcker sig från åldrarna 1 till 20 år.

Förskola

Förskoleverksamheten omfattar barn i åldrarna 1-5 år. Under denna tid har barnen möjlighet att gå i förskola eller vara i familjedaghem. 4- och 5-åringar erbjuds kostnadsfri allmän förskola 525 timmar per år. För övrig förskoleverksamhet utgår avgift. Förskoleklass anordnas för 6-åringar. Den är organisatoriskt kopplad till grundskolan.

Grundskola

Grundskolan omfattar nio skolår och är till för barn i åldrarna 7-16 år. Fritidshem erbjuds elever i förskoleklass eller grundskola som behöver tillsyn utöver den tid de går i skolan.

Gymnasium

Öckerö seglande gymnasieskola länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster erbjuder följande program:

  • Naturvetenskapsprogrammet med inriktning natur
  • Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning samhäll
  • Sjöfartsprogrammet med två inriktningar, däck och maskin

Nationella program, och andra program, som inte hemkommunen anordnar sökes i första hand inom samverkansområdet Göteborgs regionen, GR.

Vuxenutbildning

Vuxenbildning vänder sig till personer som är över 20 år eller som har slutbetyg. Inom Öckerö kommuns vuxenutblidning erbjuds studier på grundskole- och gymnasienivå.

Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Tel: 031-976200
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt