Meny
Sök

Besöks- och näringslivsenheten

Verksamhetens målsättning är att ge god service till de företag som är verksamma i kommunen eller som önskar att etablera sig. En viktig uppgift är därför att möjliggöra företagsetableringar genom att bland annat tillgodose företagens behov av byggbar mark.

Näringslivsenheten sorterar direkt under kommunstyrelsen. Enhetens målsättning är att ge god service till de företag som är verksamma i kommunen eller som önskar att etablera sig. En viktig uppgift är därför att möjliggöra företagsetableringar genom att bland annat tillgodose företagens behov av byggbar mark.  

Näringslivsenheten har även ansvar för kommunens arbete med EU-frågor och hjälper företag och föreningar att pröva möjligheten att kunna erhålla eventuellt EU-stöd.

Utvecklingen av turistnäringen sorterar under Besöks- och näringslivsenheten.

Kontakt

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt