Meny
Sök

Etablering och arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten arbetar för att förbättra Öckeröbors möjligheter till självförsörjning genom aktiva insatser i samarbete med externa och interna aktörer samt i enighet med kommunfullmäktiges vision. Öckerö kommun är en av fem kommuner med lägst arbetslöshet vilket är utmärkt men signalerar även om behov av vissa yrkeskategorier vilket är gynnsamt för arbetstagare.

 

Öckerö kommun är största arbetsgivaren med drygt 900 anställda, största privata arbetsgivaren är Caterpillar Propulsion Production AB följt av Ö varvet AB. Många av kommunens innevånare pendlar till Göteborgsområdet då närheten är en fördel men det innebär också att pendlingen ut till Öckerö är gynnsam.

Arbetsmarknaden i kommunen har historiskt varit kopplad till fisket och marina näringsverksamhet, idag finns en god bredd inom industriarbete, bygg och hantverk, besök- och turistverksamhet samt arbetet av mer administrativ karaktär. Fördelen med att bo och arbeta inom kommunen ger företagen som är placerade här en positiv dragningskraft.

Kontakta

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt