Meny
Sök

Socialförvaltningen

I Öckerö kommun ansvarar socialförvaltningen för socialtjänst, insatser för funktionshindrade, kommunal hälso- och sjukvård, räddningstjänst, övergripande handikappfrågor, budgetrådgivning och myndighetsutövning enligt alkohol- och tobakslagen.

Socialförvaltningen i Öckerö kommun är uppdelad i tre verksamhetsområden: Individ- och familjeomsorg/Funktionshinder (IFO/FH), Äldreomsorg (ÄO) och Räddningstjänst. Verksamhetsområdena leds av en verksamhetschef för äldreomsorgen, en verksamhetschef för individ- och familjeomsorg/funktionshinder samt enhetschef för Räddningstjänsten. Dessa ansvarar mot socialchef för personal, budget, kvalitet och utvecklingsfrågor.

Utöver de tre verksamhetsområdena finns socialförvaltningens kansli. På kansliet arbetar socialchef, nämndsekreterare, ekonom och kvalitetsutvecklare.

Kontakta

Socialchef
Malin Tisell

Verksamhetschef Äldreomsorg
Arto Niskala

Verksamhetschef individ-och familjeomsorg/funktionshinder
Angelica Francisca

Kvalitetsutvecklare
Per Wilkenson

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt