Meny
Sök

Bygg- och miljönämnd

Bygg- och miljönämnden består av 11 ledamöter med ersättare.
Nämnden ansvarar för miljö- och hälsoskyddsfrågor och fungerar som tillsynsmyndighet enligt ett flertal lagar som Miljöbalken, Djurskyddslagen, Smittskyddslagen och Livsmedelslagen.

Nämnden ansvarar för byggfrågor och har ett med kommunstyrelsen delat ansvar för fysisk planläggning. Nämndens ärenden bereds av verksamhet samhällsbyggnad.

Bygg- och miljönämnden hette tidigare samhällsbyggnadsnämnden. Nytt uppdrag och namn beslutades på kommunfullmäktige den 29 mars 2012 och trädde i kraft samma år 1 april. De har e-postadresser med principen förnamn.efternamn@ockero.se.


Namn

Parti

Uppdrag

Göran Ohlsson

L

Ordförande

Hans Wickstrand

KD

1:e vice ordförande

Göran Olsson

S

2:e vice ordförande

Erica Tengroth

KD

Ledamot

Peter Jörnestrand

M

Ledamot

Kerstin Sterner

M

Ledamot

Göran Torstensson

MP

Ledamot

Ersättare

 

 

Henrik Börjesson

KD

Ersättare

Anna Bertrandsson

KD

Ersättare

Christer Alexandersson

M

Ersättare

Björn Johanson

M

Ersättare

Marianne Lönn

L

Ersättare

Lars Mikael Andersson

S

Ersättare

Mona Ljung

V

Ersättare

Kontakta

Nämndsordförande
Göran Ohlsson

Plan-, bygg- och miljöchef
Andreas Beutler

Nämndsekreterare
Nils Hjort

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt