Meny
Sök
Här är du:  

Revisorer

Kommunrevisionen granskar och bedömer på kommunfullmäktiges uppdrag hur Öckerö kommuns styrelse, nämnder och bolag fullgör sina uppgifter.

Det innebär att kommunrevisionen prövar om verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt, om nämndernas räkenskaper är rättvisande och om nämndernas kontroll över den egna verksamheten och ekonomi är god.

Varje år genomför kommunrevisionen granskningar av olika delar av kommunens verksamhet. Revisionsrapporterna hittar du i högerspalten.

Kontakt

Ordförande
Paul Magnusson (S)
paul.magnusson@ockero.se

Vice ordförande
Annelie Sundling (KD)
annelie.sundling@ockero.se

Håkan Beskow (M)
hakan.beskow@ockero.se

Göran Larsson Jaksch (MP)
goran.larssonjaksch@ockero.se

Anna Ahlsell (L)
anna.ahlsell@ockero.se

Revisionsrapporter

Arbetsordning

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt