Meny
Sök

EU-val

Söndagen den 26 maj 2019 är det val i Sverige till Europarlamentet. Då väljer vi vilka 20 ledamöter som ska representera oss där. På denna sida hittar du information om valet med fokus på Öckerö kommun – t.ex. om var du kan rösta på valdagen, var du kan förtidsrösta, eller hur du går tillväga om du behöver anlita de ambulerande röstmottagarna. Mer utförlig information om valet och det svenska valsystemet hittar du på Valmyndighetenslänk till annan webbplats hemsida.


1. Valnämnden

Valnämnden är den lokala valmyndigheten och ansvarar för kommunens uppgifter i samband med de allmänna valen till riksdag, kommun och landsting vart fjärde år samt till Europarlamentet vart femte år. Dessutom är det valnämnden som ansvarar för genomförandet av eventuella omval och folkomröstningar i kommunen. I valnämndens uppdrag ingår bl.a. att förordna och utbilda röstmottagare, ansvara för förtidsröstningen samt ordna vallokaler för valdagen. Valnämnden ansvarar också för den preliminära räkningen av rösterna – dels på valkvällen, och dels på onsdagen under veckan efter valdagen (den s.k. onsdagsräkningen).

Har du frågor om valet och vill kontakta valnämnden?

Under kommunhusets öppettiderlänk till annan webbplats kan du ringa till kommunens växel på 031-97 62 00. De tider som röstmottagning pågår i kommunen utanför ordinarie arbetstid, såsom kvällar och helger, finns valnämnden tillgänglig på telefonnumret 031-97 89 50. Hit kan du ringa under följande tider:

 • Onsdag 8 maj, kl. 16.30—18.
 • Lördag 11 maj, kl. 10—13.
 • Söndag 12 maj, kl. 10—13.
 • Tisdag 14 maj, kl. 16.30—18.
 • Onsdag 15 maj, kl. 16.30—18.
 • Lördag 18 maj, kl. 10—13.
 • Söndag 19 maj, kl. 10—13.
 • Tisdag 21 maj, kl. 16.30—18.
 • Onsdag 22 maj, kl. 16.30—18.
 • Lördag 25 maj, kl. 10—13.
 • Söndag 26 maj (valdagen), kl. 8—21.


2. Förtidsröstning

Om du inte kan rösta i din vallokal på valdagen kan du fr.o.m. onsdagen den 8 maj (dvs. 18 dagar innan valdagen) t.o.m. valdagen den 26 maj rösta i valfri förtidsröstningslokal i hela Sverige. I Öckerö kommun kan du förtidsrösta på följande ställen:

 Förtidsröstningslokal:

 Öppettider:

Öckerö bibliotek

8–12 maj: onsdag kl. 14–18, torsdag–fredag kl. 10–14 och lördag–söndag kl. 10–13. 

13–19 maj: måndag–onsdag kl. 14–18, torsdag–fredag kl. 10–14 och lördag–söndag kl. 10–13.

20–26 maj: måndag–onsdag kl. 14–18, torsdag–fredag kl. 10–14, lördag kl. 10–13 och söndag (valdagen) kl. 8–21.

Solhöjden, samlingssalen (Öckerö)

19 maj kl. 10–14. (Lokalen är främst avsedd för de boende, deras anhöriga samt för äldreboendets personal.)

Hyppelns församlingshem

26 maj kl. 10–14

Rörö skola, matsalen

26 maj kl. 10–14

Fiskeboa konferens (Källö-Knippla)

26 maj kl. 10–14


Valmyndighetenslänk till annan webbplats hemsida kan du läsa om hur du går tillväga vid förtidsröstning.


3. Rösta i en vallokal på valdagen

Som väljare är du knuten till ett geografiskt område som kallas för valdistrikt. Vilket valdistrikt du tillhör och vilken vallokal du kan rösta i på valdagen den 26 maj avgörs av din folkbokföringsadress. På röstkortet som du får med posten står det vilken vallokal och vilket valdistrikt som gäller för dig. Vallokalerna i Öckerö kommun är öppna kl. 8—21 under valet till Europaparlamentet:


Valdistrikt:Vallokal:Kommentarer:


Hönö 1

Bergagårdsskolan, matsalen 


Hönö 2 

 Hedens skola, matsalen


Norra 

Hälsö BK:s klubblokal 

Distriktet är en sammanslagning av de gamla valdistrikten Hälsö, Källö-Knippla, Rörö och Hyppeln. 

Södra

Bergagårdsskolan, idrottshallen

Distriktet är en sammanslagning av de gamla valdistrikten Hönö 3 och Fotö. 

Öckerö 1

 Kommunhuset, foajén


 Öckerö 2

 Brattebergsskolan, matsalen


Östra

Västergårdsby, matsalen

Distriktet är en sammanslagning av de gamla valdistrikten Björkö och Grötö-Kalvsund.


Valmyndighetenslänk till annan webbplats hemsida kan du läsa om hur du går tillväga när du röstar i din vallokal.

Det är fortfarande möjligt att förtidsrösta i hela landet på själva valdagen, eftersom varje kommun måste ha minst en förtidsröstningslokal som är öppen kl. 8—21 den 26 maj. På valdagen har Öckerö bibliotek öppet för förtidsröstning.


4. Ny valdistriktsindelning fr.o.m. 1 januari 2019

Genom ett beslut av länsstyrelsen under våren 2018 har Öckerö kommun en ny valdistriktsindelning sedan den 1 januari i år. Detta innebär att några valdistrikt har slagits samman så att kommunen nu består av sju istället för tolv valdistrikt:

 • Hälsö, Rörö, Källö-Knippla och Hyppeln har slagits ihop till det nya valdistriktet Norra.
 • Björkö och Grötö-Kalvsund har slagits ihop till det nya valdistriktet Östra.
 • Hönö 3 och Fotö har slagits ihop till det nya valdistriktet Södra.
 • Resterande distriktsindelning är densamma som tidigare – dvs. Hönö 1, Hönö 2, Öckerö 1 och Öckerö 2.

Orsaken till den nya indelningen är att flera distrikt hade så få röstberättigade att valhemligheten riskerades. Då varje valdistrikt enligt vallagen ska ha en vallokal innebär den nya indelningen att Grötö-Kalvsund och de tre Nordöarna inte längre kommer ha någon vallokal. För att kompensera för detta kommer valnämnden istället att inrätta förtidsröstningslokaler på Nordöarna (se ovan) samt skicka ambulerande röstmottagare till Kalvsund och Grötö.

5. Rösta med bud

Att rösta med bud innebär att man som väljare får hjälp med att transportera sin röst till en vallokal på valdagen, eller till en lokal där man kan förtidsrösta. Den som pga. sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte själv kan ta sig till ett röstmottagningsställe får rösta med bud. Dessutom får väljare som betjänas av lantbrevbärare anlita denne som bud, och väljare som är intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt kan också budrösta.

Förtidrösta med bud kan man börja göra tidigast 24 dagar före valdagen; vilket i år är den 2 maj. För att rösta med bud behövs – förutom själva budet och ett vittne – valsedlar, valkuvert och ett ytterkuvert för budröstning. Materialet kan beställas hos Valmyndigheten, men kan också hämtas hos Öckerö kommun.

Valmyndighetenslänk till annan webbplats hemsida hittar du mer information om vad som gäller för budröstning; t.ex. vem som får vara bud och hur förfarandet går till rent praktiskt.


6. Ambulerande röstmottagare

En nyhet sedan de allmänna valen 2018 är att valnämnden i varje kommun ska förordna s.k. ambulerande röstmottagare. De väljare som pga. ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte själva kan ta sig till något av kommunens röstmottagningsställen kan boka in ett besök från de ambulerande röstmottagarna, som då tar emot väljarens röster i dennes bostad.

De ambulerande röstmottagarna har förordnats av valnämnden, och ersätter sedan 2018 – efter ändringar i vallagen – det som tidigare kallades för kommunala bud. Samtliga ambulerande röstmottagare är personal anställd av Öckerö kommun. De har tystnadsplikt och legitimerar sig alltid i samband med hembesök hos väljarna.

Vad är skillnaden mellan bud och ambulerande röstmottagare?

Skillnaden mellan ett bud och en ambulerande röstmottagare är att budet inte får hjälpa väljaren, utan endast ansvarar för att transportera hans eller hennes röst till dennes vallokal eller till en förtidsröstningslokal. De ambulerande röstmottagarna däremot tar emot röster på samma sätt som i en förtidsröstningslokal, och är skyldiga att hjälpa dig med att göra iordning din röst om du begär detta.

Hur går röstningen till?

De ambulerande röstmottagarna har med sig valsedlar och valkuvert i samband med sitt besök hemma hos dig. Du behöver ha ditt röstkort och en giltig id-handling till hands för att styrka din identitet. Din röst ska göras i ordning på samma sätt som vid röstning i en förtidsröstningslokal. Röstmottagarna tar sedan med sig din röst i ett fönsterkuvert till valkansliet, som ser till att rösten kommer till ditt valdistrikt på valdagen.

Tillgänglighet och bokning

Röstmottagarna är tillgängliga under kommunhusets öppettiderlänk till annan webbplats perioden 8—24 maj, samt på valdagen den 26 maj kl. 12—18. Besök sker efter överenskommelse mellan valkansliet och väljaren.

Bokning kan göras på följande sätt:

 • Via telefon: 031-97 62 00 (på vardagar) och 031-97 89 50 (på valdagen)
 • Via e-post: kommun@ockero.se (på vardagar)7. Att rösta utomlands

 • Om du befinner dig utomlands under valet kan du antingen brevrösta, eller rösta på många svenska ambassader och konsulat i utlandet. Mer information om detta hittar du på Valmyndighetenslänk till annan webbplats hemsida.


8. Information om röstkort

Valmyndigheten skickar ut röstkort till väljarna den 2—8 maj. Om du inte har fått ditt röstkort, eller har tappat bort detta, kan du få ett nytt utskrivet på Öckerö bibliotek eller i kommunhusets reception fr.o.m. den 29 april. Detta kallas för dubblettröstkort, och ser i princip likadant ut som ett vanligt röstkort. Du kan även kontakta Valmyndigheten, länsstyrelsen eller en utlandsmyndighet för att få ett dubblettröstkort.


9. Information till politiska partier


Inlämning av valsedlar

I samband med val till Europaparlamentet förekommer endast namnvalsedlar och blanka valsedlar, men inga partivalsedlar (till skillnad från vid val till riksdag, kommun och landsting). Kommunerna är enligt vallagen skyldiga att lägga ut blanka valsedlar och valsedlar för de partier som vid något av de två senaste Europaparlamentsvalen (dvs. 2009 och 2014) har fått mer än 1 % av rösterna i hela landet. Under 2019 gäller detta följande tio partier:

 • Arbetarepartiet Socialdemokraterna
 • Centerpartiet
 • Feministiskt initiativ
 • Kristdemokraterna
 • Liberalerna
 • Miljöpartiet de gröna
 • Moderaterna
 • Piratpartiet
 • Sverigedemokraterna
 • Vänsterpartiet

Röstmottagarna ansvarar för att blanka valsedlar och ovanstående partiers valsedlar finns tillgängliga i valsedelställen under hela röstmottagningen. Ni som företräder dessa partier behöver alltså inte själva bevaka så att era valsedlar inte tar slut i lokalen.

Tillhör du ett parti som anmält deltagande i valet men som inte har rätt att få sina valsedlar utlagda av kommunen? Då kan ni själva komma och lämna in era valsedlar till röstmottagarna under följande tider:

 • Förtidsröstningslokalerna tar emot valsedlar under sina öppettidero.m. den 8 maj.
 • Vallokalerna tar emot namnvalsedlar fr.o.m. kl. 07.30 på valdagen den 26 maj.

När ni har lämnat över era valsedlar till röstmottagarna ser dessa till att samtliga valsedlar placeras i valsedelställ enligt den ordning som valnämnden har beslutat om. Röstmottagarna fyller på med era valsedlar i valsedelställen så länge dessa finns att tillgå i lokalen. Tar era valsedlar slut helt i lokalen har röstmottagarna inget ansvar för att kontakta berörda partier, utan det är ert ansvar att kontrollera så valsedlarna finns att tillgå för röstmottagarna.

Du som representant för ett politiskt parti får endast lämna över valsedlar till röstmottagarna, men inte själv fylla på med dessa i valsedelställen.

Förbud mot politisk propaganda i anslutning till lokalen

”På ett röstmottagningsställe eller i ett utrymme intill detta får det inte förekomma propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val”. Så lyder en av bestämmelserna i vallagen, som syftar till att försäkra att väljarna ska vara ostörda och skyddade från påverkan under röstningen.

Med anledning av detta beslutade valnämnden förra året att det inte får förekomma någon politisk propaganda inom en radie av 100 meter från kommunens vallokaler och förtidsröstningslokaler fr.o.m. de allmänna valen 2018. Detta innebär att ni som partier t.ex. inte får sätta upp valaffischer inom den fredade zonen, eller stå och dela ut valsedlar i anslutning till lokalerna. Era valsedlar ska ni istället lämna över till röstmottagarna (se ovan). 

Kontakta

Enhetschef Kansli och juridik
Tannaz Ghaderi

Mer information

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt