Meny
Sök
Här är du:  

De allmänna valen 2018

Söndagen den 9 september 2018 är det val i Sverige till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige. På denna sida hittar du information om årets allmänna val med fokus på Öckerö kommun – t.ex. om var du kan rösta på valdagen, var du kan förtidsrösta, eller hur du går tillväga om du behöver anlita de ambulerande röstmottagarna. Mer utförlig information om valet och det svenska valsystemet hittar du på Valmyndighetenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hemsida.

1. Valnämnden

Valnämndens uppdrag i korta drag

Valnämnden är den lokala valmyndigheten och ansvarar för kommunens uppgifter i samband med de allmänna valen till riksdag, kommun och landsting vart fjärde år samt till Europarlamentet vart femte år. Dessutom är det valnämnden som ansvarar för genomförandet av eventuella omval och folkomröstningar i kommunen. I valnämndens uppdrag ingår bl.a. att förordna och utbilda röstmottagare, ansvara för förtidsröstningen samt ordna vallokaler för valdagen. Valnämnden ansvarar också för den preliminära räkningen av rösterna – dels på valkvällen, och dels på onsdagen under veckan efter valdagen (den s.k. onsdagsräkningen).

Har du frågor om valet och vill kontakta valnämnden?
Under kommunhusets öppettiderlänk till annan webbplats kan du ringa till kommunens växel på 031-97 62 00. De tider som röstmottagning pågår i kommunen utanför ordinarie arbetstid, såsom kvällar och helger, finns valnämnden tillgänglig på 031-97 89 50. Hit kan du ringa under följande tider:

 • Onsdag 22 augusti, kl. 16.30—19.
 • Torsdag 23 augusti, 16.30—19.
 • Fredag 24 augusti, kl. 14.30—16.
 • Lördag 25 augusti, kl. 10—14.
 • Söndag 26 augusti, kl. 10—14
 • Måndag 27 augusti, kl. 18—19.
 • Tisdag 28 augusti, kl. 16.30—19.
 • Onsdag 29 augusti, kl. 16.30—19.
 • Torsdag 30 augusti, kl. 16.30—19.
 • Fredag 31 augusti, kl. 14.30—16.
 • Lördag 1 september, kl. 10—14.
 • Söndag 2 september, kl. 10—17.
 • Måndag 3 september, kl. 18—19.
 • Tisdag 4 september, kl. 16.30—19.
 • Onsdag 5 september, kl. 16.30—19.
 • Torsdag 6 september, kl. 16.30—19.
 • Fredag 7 september, kl. 14.30—17.
 • Lördag 8 september, kl. 10—14.
 • Söndag 9 september (valdagen), kl. 8—20.

2. Förtidsröstning

Om du inte kan rösta i din vallokal på valdagen kan du fr.o.m. onsdagen den 22 augusti (dvs. 18 dagar innan valdagen) t.o.m. valdagen den 9 september förtidsrösta i valfri röstningslokal i hela Sverige. I Öckerö kommun kan du förtidsrösta på följande ställen:

Röstningslokal

Öppettider

Västergårdsby, biblioteket (Björkö)

3, 5 och 7 september kl. 14.00–17.00.

Centrumlivs (Källö-Knippa)

3-7 september kl. 15.00-17.00

ICA Nära Rörö Strandkassa
(Rörö)

3-7 september kl. 11.00-13.00 och 15.00-17.00

Öckerö Bibliotek

 • 22–26 augusti: onsdag–torsdag kl. 10.00–19.00, fredag kl. 10.00–16.00 och lördag–söndag kl. 10.00–14.00.
 • 27 augusti–2 september: måndag–torsdag kl. 10.00–19.00, fredag kl. 10.00–16.00 och lördag–söndag kl. 10.00–14.00.
 • 3–9 september: måndag–torsdag kl. 10.00–19.00, fredag kl. 10.00–16.00, lördag kl. 10.00–14.00 och söndag kl. 8.00–20.00.

Solhöjden, samlingssalen
(Öckerö)

2 september kl. 14.00-17.00. (Begränsat tillträde - lokalen är avsedd för de boende, deras anhöriga samt för äldreboendets personal.)

 

Valmyndighetenslänk till annan webbplats hemsida kan du läsa om hur du går tillväga vid förtidsröstning.

3. Rösta i en vallokal på valdagen

Som väljare är du knuten till ett geografiskt område som kallas för valdistrikt. Vilket valdistrikt du tillhör och vilken vallokal du kan rösta i på valdagen den 9 september avgörs av din folkbokföringsadress. På röstkortet som du får med posten står det vilken vallokal och vilket valdistrikt som gäller för dig. Vallokalerna i Öckerö kommun är, med några undantag, öppna kl. 8.00—20.00:

Valdistrikt

Vallokal

Öpettider på valdagen

Björkö

Västergårdsby
(matsalen)

Kl. 8.00-20.00

Fotö

Fotö skola
(gamla matsalen)

Kl. 9.00-13.00 och kl. 15.00-20.00

Grötö-Kalvsund

Såsen, Kalvsund

Kl. 9.00-13.00 och kl. 15.00-20.00

Hyppeln

Hyppelns församlingshem

Kl. 9.00–13.00 och kl. 15.00–20.00

Hälsö

Hälsö förskola

Kl. 9.00-13.00 och kl. 15.00-20.00

Hönö 1, Hönö 2 och Hönö 3

Bergagårdsskolan
(matsalen)

Kl. 8.00-20.00

Källö-Knippla

Fiskeboa konferens

Kl. 9.00-13.00 och kl. 15.00-20.00

Rörö

Idrottshallen

Kl. 9.00-13.00 och kl. 15.00-20.00

Öckerö 1

Kommunhuset (foajén)

Kl. 8.00-20.00

Öckerö 2

Brattebergsskolan (matsalen)

Kl. 8.00-20.00


Valmyndighetenslänk till annan webbplats hemsida kan du läsa om hur du går tillväga när du röstar i din vallokal.

4. Rösta med bud

Att rösta med bud innebär att man som väljare får hjälp med att transportera sin röst till en vallokal på valdagen, eller till en röstningslokal där man kan förtidsrösta. Den som pga. sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte själv kan ta sig till ett röstmottagningsställe får rösta med bud. Dessutom får väljare som betjänas av lantbrevbärare anlita denne som bud, och väljare som är intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt kan också budrösta.

Förtidrösta med bud kan man börja göra tidigast 24 dagar före valdagen; vilket i år är den 16 augusti. För att rösta med bud behövs – förutom själva budet och ett vittne – valsedlar, valkuvert och ett ytterkuvert för budröstning. Materialet kan beställas hos Valmyndigheten fr.o.m. den 1 augusti, men kan också hämtas på Öckerö bibliotek.

Valmyndighetenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hemsida hittar du mer information om vad som gäller för budröstning; t.ex. vem som får vara bud och hur förfarandet går till rent praktiskt.

5. Ambulerande röstmottagare

En nyhet jämfört med tidigare val är att valnämnden i varje kommun ska förordna s.k. ambulerande röstmottagare. De väljare som pga. ålder, funktionsnedsättning eller sjukdom inte själva kan ta sig till något av kommunens röstmottagningsställen och kan boka in ett besök från de ambulerande röstmottagarna, som då tar emot väljarens röster i dennes bostad.

De ambulerande röstmottagarna har förordnats av valnämnden, och ersätter – efter ändringar i vallagen – det som tidigare kallades för kommunala bud. Samtliga ambulerande röstmottagare är tjänstemän anställda av Öckerö kommun, och legitimerar sig alltid i samband med hembesök hos dig som väljare.

Vad är skillnaden mellan bud och ambulerande röstmottagare?
Skillnaden mellan ett bud och en ambulerande röstmottagare är att budet inte får hjälpa väljaren, utan endast ansvarar för att transportera hans eller hennes röst till dennes vallokal eller till en röstningslokal. De ambulerande röstmottagarna däremot tar emot röster på samma sätt som i en röstningslokal, och är skyldiga att hjälpa väljaren med att göra iordning sin röst, om denne begär detta.

Hur går röstningen till?
De ambulerande röstmottagarna har med sig partivalsedlar och blanka valsedlar, samt en liten valskärm, i samband med sitt besök hemma hos dig. Om du vill personrösta måste du ordna egna namnvalsedlar, vilket tillhandahålls av respektive politiskt parti som deltar i valet. Du behöver även ha ditt röstkort och en giltig id-handling för att styrka din identitet. Din röst ska göras i ordning på samma sätt som vid förtidsröstning i en röstningslokal. Röstmottagarna tar sedan med sig din röst i ett fönsterkuvert till valkansliet, som ser till att rösten kommer till ditt valdistrikt på valdagen.

Tillgänglighet och bokning
Röstmottagarna är tillgängliga under perioden den 22 augusti–7 september 2018. Besök sker efter överenskommelse och endast på vardagar under kommunhusets öppettiderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bokning kan göras på följande sätt:

Glöm inte att ange namn, adress och telefonnummer när du kontaktar oss för bokning.

6. Att rösta utomlands

Om du befinner dig utomlands under valet kan du antingen brevrösta, eller rösta på många svenska ambassader och konsulat i utlandet. Mer information hittar du på Valmyndighetenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hemsida.

7. Information om röstkort

Kommunens och länsstyrelsens telefonnumer har bytt plats

Valmyndigheten skickar ut röstkort till väljarna den 16—22 augusti. Dessvärre har telefonnumret till varje kommun och telefonnumret till länsstyrelsen bytt plats på röstkortet. Rätt telefonnummer till respektive myndighet är följande:

Valnämnden i Öckerö kommun: 031-97 89 50

Länsstyrelsen i Västra Götalands län: 010-224 40 00.

Valmyndigheten beklagar det inträffade, och jobbar nu tillsammans med länsstyrelserna och kommunerna för att informera om vilket telefonnummer som gäller för vilka frågor. Tryckfelet har ingen betydelse för din rösträtt, och du kan använda ditt röstkort precis som vanligt. Mer information hittar du på länsstyrelsens hemsidalänk till annan webbplats.

Behöver du ett nytt röstkort?

Om du inte har fått ditt röstkort, eller har tappat bort detta, kan du få ett nytt utskrivet på följande ställen i Öckerö kommun från och med den 13 augusti:

 • På Öckerö bibliotek hjälper röstmottagarna dig med detta under de tider som biblioteket har öppet för förtidsröstninglänk till annan webbplats.
 • Kommunservice i kommunhuset tillhandahåller denna service under kommunhusets öppettiderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Detta kallas för dubblettröstkort, och ser i princip likadant ut som ett vanligt röstkort. Du kan även kontakta Valmyndigheten, länsstyrelsen eller en utlandsmyndighet för att få ett dubblettröstkort.

8. Information till politiska partier

Inlämning av namnvalsedlar

Tillhör du ett parti som ställer upp i valet och vill lämna in namnvalsedlar till kommunen? Då gäller följande tider och platser:

 • Förtidsröstningslokalerna tar emot namnvalsedlar under sina öppettider från och med den 22 augusti.
 • Vallokalerna tar emot namnvalsedlar från och med kl. 07.30 på valdagen den 9 september.

När ni har lämnat över era namnvalsedlar till kommunens röstmottagare ser dessa till att samtliga valsedlar placeras i valsedelställ enligt den ordning som valnämnden har beslutat om. Röstmottagarna har dock inget ansvar för att kontakta er ifall era namnvalsedlar tar slut, utan varje parti ansvarar själva för att kontrollera ifall namnvalsedlarna behöver fyllas på i lokalerna.

Förbud mot politisk propaganda i anslutning till lokalen

"På ett röstmottagningssställe eller i ett utrymme intill detta får det inte förekomma propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val”. Så lyder en av bestämmelserna i vallagen, som syftar till att försäkra att väljarna ska vara ostörda och skyddade från påverkan under röstningen.

Med anledning av detta har valnämnden beslutat att det inte får förekomma någon politisk propaganda inom en radie av 100 meter från kommunens vallokaler och förtidsröstningslokaler från och med de allmänna valen 2018. Detta innebär att ni som partier till exempel inte får sätta upp valaffischer inom den fredade zonen, eller stå och dela ut valsedlar i anslutning till lokalerna. Era namnvalsedlar ska ni istället lämna över till röstmottagarna (se ovan).

Kommunservice - en väg in

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Tel: 031-976200
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt