Meny
Sök

Allmän handling

Offentlighetsprincipen ger dig insyn i kommunens verksamhet som innebär att allmänheten har rätt att ta del av allmänna handlingar.

För att en handling ska anses vara allmän ska den förvaras hos myndigheten och vara inkommen till eller upprättad hos myndigheten. En allmän handling behöver inte vara offentlig, den kan vara hemlig, så kallad "sekretessbelagd". Om en allmän handling blir offentlig eller sekretessbelagd beror på uppgifterna i innehållet.

Sekretess

Syftet med sekretessen kan till exempel vara att skydda enskilda människor inom skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård. Det är offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) som anger vilka uppgifter som kan sekretessbeläggas. Det är kommunen som fattar beslut om en uppgift ska lämnas ut eller inte. Skickar du ett brev till kommunen får man normalt räkna med att brevet eller delar av det kan bli offentligt. Du kan inte kringgå offentlighetsprincipen genom att skicka ett brev, i ett ärende som rör en kommunal fråga, till tjänstemän eller förtroendevalda politiker på deras hemadress.

Prövning av sekretess

Myndigheten ska så snart som möjligt pröva om de efterfrågade handlingarna kan lämnas ut. Prövningen ska avse om handlingen är allmän eller offentlig. En allmän handling ska lämnas ut skyndsamt men däremot har man skälig tid på sig att göra en korrekt bedömning om handlingen innehåller sekretess.
 

Beslut och överklagande

Nekas du ta del av handling har du rätt till ett överklagbart beslut. Beslutet kan överklagas till kammarrätten.

Man får vara anonym

Du har rätt att vara anonym. I vissa fall har kommunen rätt att fråga vem den sökande är och varför handlingen efterfrågas.

Kopior av handlingar

Du får läsa handlingarna på plats, skriva av dem eller be att få kopior av handlingarna som du vill ta med dig hem. Särskild taxa gäller för kopiering. Kommunen är inte skyldig att lämna ut handlingar via e-post men brukar tillmötesgå detta önskemål.
 

Diarium

Kommunen registrerar vissa handlingar i diarium medan andra handlingar hålls ordnade på annat sätt.

Kontakt

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt