Meny
Sök
Här är du:  

Dataskyddslagstiftningen, GDPR

25 maj träder en ny lagstiftning i kraft inom hela EU. Syftet är bland annat att stärka individers skydd för personuppgifter och anpassa regelverket till det digitala samhället.


Vad innebär dataskyddsförordningen?

Dataskyddsförordningen, på engelska GDPR som står för General Data Protection Regulation, ersätter personuppgiftslagen (PuL). Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som finns i personuppgiftslagen men det finns bland annat större krav på att de som hanterar personuppgifter ska dokumentera hur lagstiftningen följs.

På samma sätt som idag kommer det att vara tillåtet att behandla personuppgifter om det finns ett lagligt stöd, eller med stöd av samtycke från de registrerade. Till exempel kan en person ge sitt samtycke till att få synas på bild på kommunens webbplats. Den som behandlar personuppgifter måste även ha tillräckliga säkerhetsåtgärder för att skydda uppgifterna på rätt sätt. Datainspektionen är tillsynsmyndighet för att se till att reglerna följs.

Vad innebär det för Öckerö kommun?

Den nya dataskyddslagstiftningen innebär ett större ansvar för den som hanterar personuppgifter. Öckerö kommun har därför bland annat:

  • gjort en inventering över var personuppgifter finns, hur de hanteras och med vilken laglig rätt de används
  • utsett ett dataskyddsombud som särskilt bevakar att lagstiftningen följs
  • utbildat personal i hantering av personuppgifter och den nya lagstiftningen
  • skapat interna rutiner för bland annat att anmäla personuppgiftsincidenter

Hur arbetar kommunen med dataskyddslagstiftningen?

I kommunen pågår ett arbete för att vi ska kunna anpassa oss till den nya lagstiftningen. Vi ser den nya lagstiftningen som en möjlighet att på ett mer strukturerat sätt arbeta med hanteringen av personuppgifter. Målet är att hanteringen ska bli mer effektiv och att skyddet för den enskildas personuppgifter ska bli ännu bättre. Implementeringen av lagstiftningen drivs som ett projekt och i oktober kommer arbetet att övergå till ordinarie verksamhet.

Har du frågor om kommunens arbete med GDPR?

Då är du välkommen att kontakta dataskydd@ockero.se


Här förklaras den nya dataskyddsförordningen (GDPR) övergripande på en minut och 34 sekunder. Filmen är skapad av Sveriges kommuner och landsting (SKL)

 

Kommunservice - en väg in

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Tel: 031-976200
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Mer information

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt