Meny
Sök
Här är du:  

Lediga jobb i kommunen

 • 2019-05-14
  Elevassistent med diabeteskunskap
  Hedens skola på Hönö söker dig som har kunskaper om diabetes och är intresserad av eller har erfarenhet av att arbeta med elever. Du kommer att arbeta med elever på högstadiet i nära samarbete med övrig personal och föräldrar.
  Läs mer
 • 2019-05-14
  Lärare i bild och engelska till Hedens skola 7-9
  Vi söker tydliga och engagerade lärare som kan anpassa och lägga upp sin undervisning så den passar såväl gruppens som elevens individuella förutsättningar. Du har god förmåga att samarbeta med elever, kollegor och föräldrar. Du trivs bra med att arbeta i arbetslag och vill bidra aktivt i skolans gemensamma utvecklingsprojekt. Som mentor i en klass arbetar du även med elevens och klassens sociala mående.
  Du arbetar som lärare och mentor med digitala verktyg både i den ordinarie undervisningen och utifrån extra anpassningar.

  Läs mer
 • 2019-05-14
  Lärare i matematik till Hedens skola 7-9
  Vi söker tydliga och engagerade lärare som kan anpassa och lägga upp sin undervisning så den passar såväl gruppens som elevens individuella förutsättningar. Du har god förmåga att samarbeta med elever, kollegor och föräldrar. Du trivs bra med att arbeta i arbetslag och vill bidra aktivt i skolans gemensamma utvecklingsprojekt. Som mentor i en klass arbetar du även med elevens och klassens sociala mående.
  Du arbetar som lärare och mentor med digitala verktyg både i den ordinarie undervisningen och utifrån extra anpassningar.

  Läs mer
 • 2019-05-13
  Undersköterska natt
  1 personal på Solhöjdens äldreboende med tjänstgöringsgrad natt 63 %.

  Att bistå gäster och boende på Solhöjden med den omsorg och vård de behöver i enlighet med gällande lagstiftning och verksamhetens mål.

  Läs mer
 • 2019-05-09
  Lärare i förskola/Förskollärare Fotö förskola
  Vi söker dig som vill arbeta som förskollärare på Fotö förskola och tillsammans med övrig personal i arbetslaget ansvara för en grupp barn i åldrarna 1-5 år. Dina arbetsuppgifter kommer att innefatta sedvanligt dagligt arbete i barngrupp på avdelningen. Vi tror att Du är en person som tillsammans med arbetslaget
  - tar en aktiv roll i verksamhetsutvecklingen
  - vill och kan tillgodose barnens behov
  - är väl insatt i styrdokumenten med pedagogisk dokumentation.
  Genom detta ser Du möjligheter för barnen att utveckla sitt eget kunskapssökande och lärande i pedagogiskt utmanande miljöer. En fördel är om Du är förtrogen med moderna digitala verktyg. Förskolan har en avdelning där vi jobbar med två grupper. Vi är ett dynamiskt arbetslag som sätter samarbetsvilja och flexibilitet i fokus. Vi har ett nära samarbete med förskoleklassen och har nyrenoverade lokaler sen 2013.

  Fotö förskola är Grön Flagg-certifierad sedan 2013. Grön Flagg innebär att vi i förskolan bedriver ett aktivt miljöarbete och verkar för en hållbar utveckling.

  Läs mer
 • 2019-05-08
  Kommunikatör
  Vi söker en idérik kommunikatör som vill vara med och vässa vår kommunikation och stärka Öckerö kommuns varumärke. I rollen som kommunikatör arbetar du såväl strategiskt som operativt.
  Uppdraget innebär att du förväntas organisera och strukturera ett kvalificerat kommunikationsstöd i kommunen. Du har det samlade ansvaret för att planera all kommunikationsverksamhet. Här avses interna och externa kommunikationsprocesser, varumärkesarbete, press- och mediekontakter samt kriskommunikation och ledningskommunikation. I rollen som kommunikatör förväntas du stå för en solid kunskapsbas inom kommunikationsområdet och vara ett självklart stöd till kommunens chefer.
  Du bidrar till att utveckla kommunens interna och externa kommunikation.
  Du ser det kommunikativa behovet och handlar därefter. Du analyserar, planerar, genomför och utvärderar kommunikationsinsatser. I arbetsuppgifterna ingår bland annat:

  - kommunikationsplanering
  - rådgivning
  - presskontakter
  - kriskommunikation
  - textproduktion för webb och intranät
  - produktion av broschyrer och andra trycksaker
  - formgivning enligt vår grafiska profil

  Läs mer
 • 2019-05-08
  Grundskollärare 1-6
  Du lägger stor vikt vid värdegrundsmålen och kunskapsmålen samt sätter eleven i fokus. Du har förmåga att utgå från varje elevs förutsättningar i planering och genomförande av undervisning. Vi söker dig som är en trygg ledare i klassrummet och en god lagspelare i arbetslaget. Vi önskar att du är överens med oss om vikten av att stötta och inspirera varandra samt har ett engagemang att utveckla verksamheten tillsammans.
  Läs mer
 • 2019-05-08
  Förskollärare till Vipekärrs förskola
  På Vipekärrs förskola kommer du att arbeta med barn 1-5 år i en utvecklande miljö där både barnens och pedagogernas kunskaper och erfarenheter är viktiga i det dagliga arbetet.
  Vi strävar efter ett lustfyllt lärande som sker i meningsfulla sammanhang och som utgår ifrån barnens erfarenheter, intressen och nyfikenhet, där barn och vuxna utforskar och lär tillsammans. Vi tror att du är en medveten pedagog som önskar ta en aktiv roll i verksamhetsutvecklingen, att du vill och kan tillgodose barnens behov, att du är väl insatt i styrdokumenten med pedagogisk dokumentation och därigenom ser möjligheter för barnen att tillsammans med andra utveckla sitt kunskapssökande och lärande under sin tid på förskolan.
  Du får vara med och skapa samarbete med kollegor på andra enheter på området.
  På området finns två förskolor där alla pedagoger ingår i nätverksgrupper där vi tillsammans reflekterar över aktuella frågeställningar och lär av varandra. Vårt fokus är nu att implementera den reviderade Läroplanen samt att utveckla ett normkreativt förhållningssätt.

  Läs mer
 • 2019-05-06
  Skolsköterska
  Dina huvudsakliga uppgifter som skolsköterska är att följa basprogrammet för elevhälsans medicinska insats och genomföra hälsobesök/ samtal, vaccinationer, mottagning i grundskolan F-9.
  Ett aktivt hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbete är också en del av uppdraget. Du kommer att vara en viktig del i det övergripande elevhälsoarbetet där du samarbetar med övrig personal i elevhälsoteamet samt initierar förebyggande och hälsofrämjande åtgärder på individ och gruppnivå.
  Dokumentationen sker i journalprogrammet PMO.

  Läs mer
 • 2019-05-03
  Lärare i engelska åk 7-9
  Du ansvarar för planering och genomförande av undervisning i engelska i åk 7-9. I samarbete med övriga språklärare på skolan planerar du och utvecklar undervisningen. I dina arbetsuppgifter ingår mentorskap. Det är också viktigt att du samarbetar aktivt i arbetslaget och med föräldrar med elevens bästa i fokus.
  Läs mer
 • 2019-05-03
  Fritidsassistent
  Öckerö fritidsgård flyttade under 2018 in i nyrenoverade lokaler med tillhörande garage. Våra ungdomar har, tillsammans med personalen, varit med och utformat lokalerna. De nya förutsättningarna i fritidsgården ger oss oanade möjligheter att utveckla nya ungdomsinitierade verksamheter. Just nu är vi inne i en väldigt positiv och spännande utvecklingsfas.
  Under uppbyggnaden av fritidsgården har vi jobbat mycket med att besökarna skall mötas av en trivsam, attraktiv, funktionell och verksamhetsanpassad miljö med möjlighet att påverka. Våra besökare skall känna sig trygga och de skall mötas av professionella fritidsledare, något som betonas i vårt måldokument.
  Vårt uppdrag är att bedriva öppen kvälls- och helgverksamhet som bygger på icke-formellt och informellt lärande för målgruppen 13-19 år. Som fritidsassistent arbetar du med att stimulera till och stödja aktiviteter som förutsätter ungdomars aktiva engagemang och ansvarstagande. Utöver vår öppna kvällsverksamhet har vi olika gruppverksamheter samt att vi bedriver uppsökande verksamhet på kommunens fyra högstadie- och gymnasieskolor. Vi har i dag en härlig grupp bestående av sex fantastiska fritidsledare med olika kompetenser och intressen och nu hoppas vi att du vill bli en del av den!
  Öckerö fritidsgård ingår i KEKS-nätverket.

  Läs mer
 • 2019-04-15
  Specialpedagog/speciallärare
  Som specialpedagog/speciallärare hos oss samarbetar du med andra lärare, övrig skol- och elevhälsopersonal samt skolledning. Arbetets innehåll och form är flexibelt för att möta elevernas och organisationens behov.
  Som specialpedagog/speciallärare ger du råd och stöd till arbetslag, enskilda individer och hela elevgrupper. Du gör utredningar och planerar insatser samt ger förslag på lämpliga strategier, metoder och verktyg. Vid behov upprättar du handlingsplaner/åtgärdsprogram tillsammans med pedagogisk personal. Som specialpedagog är du en viktig resurs i arbetet med uppföljning och utvärdering.
  Du arbetar direkt mot elever på individ-, grupp- och organisationsnivå men också med att handleda lärare som undervisar elever i behov av stöd genom att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor. Du arbetar förebyggande för att undanröja hinder i olika lärmiljöer, med att utveckla arbetet med stödinsatser. Du ingår i skolans elevhälsoteam samt deltar i central elevhälsa.

  Läs mer
 • 2019-03-18
  Sjuksköterska till Funktionshinderområdet
  Hemsjukvården, Socialförvaltningen söker Sjuksköterska till Funktionshinderområdet

  Tillsvidareanställning 100 % varav 50% som PAS för Funktionshinder.

  Som sjuksköterska arbetar du med personer som är inskrivna i hemsjukvården och som bor i ordinärt boende på någon av våra 10 öar eller på något av våra särskilda boenden. Delar av tjänsten (För närvarande ca 50%) kommer att vara placerad inom Funktionshinder.

  I arbetsuppgifterna ingår rådgivning och handledning av personal, anhörigkontakter samt ett generellt ansvar att tillsammans med berörda utveckla vård och omsorg för personer inom hemsjukvården. Du kommer på 50% att vara Patientansvarig Sjuksköterska för de personer som bor på någon av våra fyra gruppbostäder för funktionshindrade eller vistas på Daglig verksamhet med beslut enligt LSS.

  Arbetet i stort är väldigt omväxlande då vi förutom vanlig hemsjukvård även ansvarar för all palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet inom hemsjukvårdens ramar. Vi arbetar utifrån ett salutogent synsätt. Viss kvälls- och helgtjänstgöring ingår. I tjänsten ingår även ett IVPA- (i väntan på ambulans) och Samverkande Sjukvårds uppdrag där vi samarbetar med ambulanssjukvården, 1177 och Vårdcentralerna.

  Läs mer
 • 2019-03-18
  Sjuksköterska tillsvidare 100 %
  Som sjuksköterska arbetar du med personer som är inskrivna i hemsjukvården och som bor i ordinärt boende på någon av våra 10 öar eller på något av våra särskilda boenden.
  I arbetsuppgifterna ingår rådgivning och handledning av personal, anhörigkontakter samt ett generellt ansvar att tillsammans med berörda utveckla vård och omsorg för personer inom hemsjukvården. Arbetet är väldigt omväxlande då vi förutom vanlig hemsjukvård även ansvarar för all palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet inom hemsjukvårdens ramar. Vi arbetar utifrån ett salutogent synsätt. Viss kvälls- och helgtjänstgöring ingår. I tjänsten ingår även ett IVPA- (i väntan på ambulans) och Samverkande Sjukvårds uppdrag där vi samarbetar med ambulanssjukvården, 1177 och Vårdcentralerna.

  Läs mer
 • 2019-01-31
  Timvikarier inom Funktionshinder!
  Nystartad bemanningsenhet inom Funktionshinder söker timvikarier!
  Vill du jobba med att hjälpa människor och ge stöd i vardagen ska du jobba hos oss. Vi behöver dig som vill jobba med personer med funktionsvariationer inom Funktionshinderverksamheten.
  Som timvikarie hos oss kan vi erbjuda dig ett varierande, aktivt och stimulerande arbete inom våra enheter:

  • Avlösarservice/Ledsagarservice
  Som avlösare arbetar du med barn och ungdomar med funktionsvariationer i deras hem för att föräldrar ska ha möjlighet till avlösning i omvårdnadsansvaret. Insatsen kan ges till både barn och vuxna med funktionsvariationer.
  Som ledsagare är du ett personligt stöd för att den enskilde ska kunna ta sig till och från fritidsaktiviteter, ta promenader eller ta sig ut i andra sociala sammanhang. Insatsen kan ges till barn från 12 år och vuxna med funktionsvariationer.
  Varje uppdrag planeras individuellt utifrån den enskildes behov, förutsättningar och funktionsvariation och därmed kan tidsomfattningen variera. Insatsen sker mestadels kvällar och helger men dagtid kan förekomma.
  • Gruppbostäder och personlig assistans
  Arbete i brukares lägenhet/hem med stöttning och motivation i det vardagliga livet enligt LSS. Att självständigt upprätthålla överenskommen struktur och arbetssätt mot brukare.
  Verksamheterna är bemannade dygnet runt, arbetstiderna fördelas dag/ kväll/ natt/ helg.
  • Daglig verksamhet
  Inom daglig verksamhet erbjuder vi funktionshindrade meningsfull sysselsättning som bidrar till den personliga utvecklingen samt främjar delaktighet i samhället.
  Verksamheten bedrivs med olika inriktningar då som både individuell och som gruppverksamhet. Hänsyn tas utifrån brukarens förutsättningar. Arbetstiderna är förlagda dagtid, måndag fredag.

  Läs mer
 • 2019-01-23
  Vill du ha ett meningsfullt och roligt sommarjobb i Göteborgs skärgård?
  Vill du jobba med att hjälpa människor och ge stöd i vardagen ska du jobba hos oss. Vi behöver dig som vill jobba med personer med funktionsvariationer inom gruppboende och personlig assistans.

  Som semestervikarie hos oss kan vi erbjuda dig ett varierande, aktivt och stimulerande arbete. Dina arbetsuppgifter består i att erbjuda stöd till våra brukare vid olika aktiviteter, kommunikation och vid alla vanligt förekommande sysslor i vardagen såsom matlagning, städning och personlig hygien. Arbetstider styrs av verksamhetens behov och är förlagda till dagtid, kvällar och helger. Inom vissa verksamheter kan även nattarbete och sovande jour förekomma.

  Ditt arbete präglas av ansvar, möten och samspel med andra människor och det är behoven hos de personer vi stödjer som styr ditt arbete. För att känna dig trygg i dina arbetsuppgifter och möta våra brukares behov kommer du få en grundlig introduktion innan du börjar jobba.

  Läs mer
 • 2019-01-21
  Tim- och sommarvikarier för arbete på Solhöjden
  Vi söker tim- och sommarvikarier för arbete på Solhöjden
  Läs mer

Kontakt

Verksamhetschef Styr och stöd
Anna D-Brocker

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt