Meny
Sök
Här är du:  

Företagsetablering

Öckerö präglas av entreprenörskap. Trots en relativt liten befolkning finns inte mindre än drygt 1200 företag registrerade i kommunen. Enligt Svenskt Näringslivs ranking 2017 hamnade Öckerö på 23:e plats av landets 290 kommuner.

 

Nätverk

Som företagare är du inte ensam i Öckerö kommun. Vi anordnar föreläsningar, nätverksträffar med andra företagare, hamnföreningar och andra civila samhällsorganisationer där du kan träffa andra entreprenörer. Du kan också ta kontakt med företagarföreningen , Öckerö företag, för att utveckla samarbete med andra företagare. På nedanstående länk kan ni läsa om Öckerö företag.

Besök och näringslivsrådet

Öckerö kommun har etablerat ett besök och näringslivsråd består av representanter från företagen i kommunen och föreningslivet, i rådet sitter också presidiet (tre kommunalråd) samt tjänstemän. Rådets uppgift är att genom utvärderingar, analyser och rådgivning utveckla näringslivet i kommunen.

Funktion företagslots

I Öckerö kommun finns en funktion för företagslots, med detta stöd kan du få vägledning och hjälp i dina företagskontakter med kommunen.

Utbildning företag

Att stödja utbildning till etablerade företag är en central uppgift för kommunens näringsliv, i samarbete med bl.a. BRG (Business Region Göteborg) sker löpande insatser för ökad kompetens i företagen.

Lokaler och mark för företagsetableringar

Samhällsbyggnadskontoret förvaltar kommunal mark, säljer industrimark och småhustomter i Öckerö.

Öckerö Fastighets AB, är ett kommunalt fastighetsbolag som äger, förvaltar och hyr ut lokaler för olika ändamål samt säljer industrimark. Skicka in en intresseanmälan så ger ÖFAB snabb återkoppling. Via din anmälan kan du registreras så att ÖFAB kontaktar dig så fort de har något ledigt eller om de får tips på andra lokaler/mark som skulle passa just dina behov.

Välkommen till Öckerö!

Vi vill gärna se dig som en del i vår framtida utveckling! Näringslivsenheten erbjuder konfidentiell och professionell support på vägen till företagsetablering. Det kan handla om allt från rådgivning och stöd i olika frågor till utbildning och kreativt bollplank. Kontakta eller besök oss gärna så hjälper vi dig vidare i dina tankar, funderingar och frågor.


Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Tel: 031-976200
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt