Meny
Sök
Här är du:  

Företagsutveckling, råd och stöd

I Öckerö kommun stödjer vi utveckling av nya produkter eller tjänster, utveckling inom befintlig och ny marknad, förstärkning av ledningsarbetet eller inventering av kompetens genom våra samarbetspartner.


Nedan följer en förteckning över några av de organisationer som vi samarbetar med, om du själv vill ta kontakt.


Business Region Göteborg - Företagsutveckling

Vi arbetar för att skapa en långsiktig hållbar tillväxt för nyföretagare samt små- och medelstora företag. Det gör vi genom att skapa förutsättningar för företagsamma människor att förverkliga sina affärsidéer och driva växande företag.

Läs mer om BRG företagsutvecklinglänk till annan webbplats


Expedition Framåt

Expedition Framåt är ett skräddarsytt tillväxtprogram för dig som vill få företaget att växa.

Expedition Framåt är Business Region Göteborgs (BRGs) tillväxtprogram för små- och medelstora företag i Göteborgsregionen. Oavsett vilka mål du har med din verksamhet, så erbjuder Expedition Framåt den kunskap och de verktyg som behövs för att lyckas. Det kan handla om att anställa sin första medarbetare, skapa ordning och reda i företaget eller att utveckla ledarskapet, marknadsföringen, försäljningen och organisationen.

Läs mer om Expedition framåtlänk till annan webbplats


Företagsakuten

Ibland blir det inte som man har tänkt sig
Det finns hjälp att få för dig som är företagare och har hamnat i ekonomisk knipa. Företagsakuten kan hjälpa dig snabbt, kostnadsfritt och självklart under sekretess. Redan samma dag eller senast 1 dag efter ditt samtal ska du få ett möte inbokat med en rådgivare. Deras bästa råd är dock ändå att du hör av dig så snart som möjligt.

Kontakta Företagsakuten på 020-100 132 eller via www.foretagsakuten.selänk till annan webbplats


Almi

Almis vision är att skapa möjligheter för bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Almis affärsidé är att genom finansiering och rådgivning erbjuda möjligheter under företagandets olika skeden, både med erbjudanden vid etablering av nya företag och för utveckling av befintliga företag. Almi är verksamt i företagandets alla skeden.

Almi är en regional företagspartner med ett rikstäckande nätverk och globalt perspektiv. Kunderna finns i alla branscher och kan vara såväl enskilda individer som små och medelstora företag.

Läs mer om Almilänk till annan webbplats

Tillväxtverket

Tillväxtverket erbjuder möjligheter till finansiellt stöd för företag att utveckla en ny eller befintlig vara eller tjänst. Genom webbplatsen Verksamt.se erbjuder Tillväxtverket företagsnyttig information till företag i alla faser.

Läs mer om tillväxtverkets stödlänk till annan webbplats


Connect Väst

Connect är en ideell och oberoende organisation utan egna vinstsyften. Connect sammanför entreprenörer och tillväxtföretag med företagsutvecklande resurser när det gäller kompetens och kapital. Genom ett kraftfullt stöd från näringslivet till verksamheten, får företagen tillgång till en unik plattform med expertis inom en mängd branschområden utan kostnad, eller till låg, subventionerad kostnad.

All verksamhet i Connect är centrerad kring ett begrepp; tillväxtföretag. Det innefattar nya företag och etablerade små och medelstora företag som har hög tillväxtpotential. Connect Västs insatser sker främst genom tjänsterna Språngbrädan och FöretagsAcceleratorn®, men även genom de regionala nätverken och övriga mötesplatser där entreprenörer, investerare och näringslivet möts.

Läs mer om Connect Västlänk till annan webbplats

 

Vinnova

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet som har till uppgift att öka konkurrenskraften hos företag och forskare i Sverige.

Stödjer såväl unga som etablerade, små som medelstora företag finansiellt. De satsar även på resurser på internationella utvecklingssamarbeten. Vinnova har omkring 2 miljarder kronor att investera i nya och pågående projekt varje år och ställer oftast krav på samfinansiering.

Läs mer om Vinnovalänk till annan webbplats


Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen (VGR) jobbar tillsammans med andra organisationer för att ta vara på den utvecklingskraft och idéer som finns i samhället. Varje år lanserar VGR ett antal bidrag och finansiella stöd om på olika sätt kan hjälpa företag att utvecklas och växa. Ett exempel är FoU-kortet – ett forskningsprogram för små och medelstora företag.

Läs mer om de stöd du kan söka genom VGRlänk till annan webbplats


Utveckla ditt företag utomlands?

Enterprise Europe Network (EEN)

Erbjuder kostnadsfri rådgivning om exempelvis EU-regler och CE-märkning, förmedling av internationella affärskontakter och service vid teknik- och forskningssamarbeten.

Läs mer om EENlänk till annan webbplats .


Business Sweden

Business Sweden (f.d. Exportrådet) erbjuder tjänster för företag som vill utveckla sin export samt ett småföretagsprogram som bland annat inkluderar rådgivning, metodiken Steps to Export och marknadsvalsanalys.

Läs mer om Business Swedenlänk till annan webbplats


Västsvenska handelskammaren

Tack vare ett stort internationellt nätverk kan Västsvenska handelskammaren stödja dig med information och affärskontakter på nya och befintliga marknader samt identifiera nya leverantörer och kunder. Handelskammaren kan även assistera vid utlandsetablering samt skräddarsy workshops för att förbereda dig och dina medarbetare inför er nästa internationella affär.

Läs mer om Västsvenska handelskammarens länk till annan webbplats internationella tjänster


Söka särskilt driftstöd

Särskilt driftstöd får lämnas till ägaren till försäljningsställe som har ett mångsidigt utbud av dagligvaror och som:

  • är beläget mer än 15 km från ett annat försäljningsställe som har ett mångsidigt utbud av dagligvaror, eller i ett skärgårdsområde utan fast landförbindelse,
  • har fasta lokaler som är öppna så att kunderna kan få tillgång till dagligvaror på åretruntbasis och
  • har en nettoomsättning för dagligvaror som uppgick till högst elva miljoner kronor vid senaste årets årsredovisning, årsbokslut eller annat liknande underlag.

Försäljningsställen som är betydelsefulla även för tillgängligheten till annan grundläggande kommersiell service ska prioriteras.

Stödmottagaren ska som villkor för stöd åta sig att utföra en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse. I stödbeslutet ska de närmare villkoren för tjänsten anges. Dessa ska innefatta vilket utbud av dagligvaror som ska tillhandahållas och under vilken tid som försäljningsstället ska hållas öppet.

Särskilt driftstöd lämnas med högst 300 000 kronor per år och försäljningsställe. Frågan om stöd ska prövas för varje år. Stödet beräknas på försäljningsställets nettoomsättning av dagligvaror enligt följande beräkningsmodell:

Omsättning mellan 500 000 och 5 000 000 kronor:
Stöd= - 33 333 + 0,067 * omsättning

Omsättning mellan 5 000 000 och 7 000 000 kronor:
Stöd= 300 000

Omsättning mellan 7 000 000 och 11 000 000 kronor:
Stöd= 300 000 - 0,075 * (omsättning – 7 000 000)

Ansökan om stöd och uppdrag att tillhandahålla tjänst av allmänt ekonomiskt intresse görs via e-tjänsten minansokan.selänk till annan webbplats.


Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Tel: 031-976200
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt