Meny
Sök

Buller

Buller definieras som ett "icke önskvärt ljud". Hur känslig man är för olika ljud och vad man upplever som buller varierar från person till person. Buller kan härröra från trafik, fläktar och omgivande verksamheter eller grannar. Fasta installationer som till exempel värmepumpsanläggningar och ventilationsanläggningar kan ge upphov till lågfrekvent buller. Dessa ljud upplevs ofta som mer störande nattetid då andra ljud tystnat.

Höga ljudnivåer kan ge upphov till tillfälliga eller permanenta hörselskador. Men även lägre ljudnivåer i vardagen kan påverka oss negativt genom att vi blir trötta och får koncentrationssvårigheter eller störd sömn. En del buller måste vi acceptera, men vid återkommande störningar kan det vara befogat med åtgärder.

Försök lösa problemet

Prata gärna direkt med den som stör dig.

Störs du regelbundet och bor i flerbostadshus bör du även kontakta hyresvärden eller bostadsrättsföreningens styrelse och berätta om bullret. Det gäller även vid buller från fasta installationer t.ex. från ventilationsaggregat eller hiss. Om du inte tycker att du får hjälp där eller om ljudet kommer från en okänd bullerkälla kan du kontakta plan-, bygg- och miljöenheten.

Om du misstänker att ljudnivån är skadligt hög i någon offentlig lokal, t ex gym, diskotek, restauranger eller konserter vänder du dig till personalen. Om det inte blir bättre så kontaktar du plan-, bygg- och miljöenheten.

Observera att hög musik och annat oväsen som beror på att det är fest i "lägenheten bredvid" i allmänhet är en sak för polisen och inte för kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektörer.
Tänk på att det är alltid den som orsakar bullret som är ansvarig för att undersöka och minska störningarna.

Vägtrafikbuller

De allra flesta vägarna i kommunen är kommunala. Om du störs av trafikbuller ska du vända dig till plan-, bygg- och miljöenheten. För att bedöma vägtrafikbuller används ofta dataprogram som bygger på trafikräkningar där bl.a. tagit hänsyn till andelen tung trafik, mark och avstånd mellan hus och väg.
 
I Öckerö kommun har man gjort en översiktlig bullerutredning för att skapa ett underlag för mer detaljerade bedömningar av vilka fastigheter som kan anses vara utsatta för buller från fordonstrafik (PDF).

Riktvärden

Det finns riktvärden för buller som verksamhetsutövare bör rätta sig efter. Naturvårdsverket utfärdar riktvärden för till exempel vägtrafik och industrier. Det är däremot Socialstyrelsen som utfärdar riktvärden när det gäller buller inomhus och höga ljudnivåer.

Kontakta

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Länkar

Ljudlandskap för bättre hälsa

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt