Meny
Sök

Muddring

Ett muddringsarbete kräver vanligtvis tre prövningar; strandskyddsdispens, tillstånd till/anmälan om vattenverksamhet och en anmälan om uppläggning av muddermassor.

De flesta fastigheter där muddringsarbete ska utföras ligger inom strandskyddat område. Strandskyddsdispensen prövas först och en ansökan lämnas till Bygg- och miljönämnden.
 
Om dispens från strandskyddet beviljas ska en anmälan om vattenverksamhet lämnas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län som bedömer om åtgärderna är anmälnings- eller tillståndspliktiga enligt miljöbalkens bestämmelser. En anmälan hanteras av Länsstyrelsen och en tillståndsansökan prövas av Mark- och Miljödomstolen.
 
Uppläggning av muddermassor på land är anmälnings- eller tillståndspliktigt.

  • Vid uppläggning av mindre än 1000 ton muddermassor på land ska en anmälan göras till plan-, bygg och miljöenheten. Eventuellt krävs även här strandskyddsdispens.  
  • Vid uppläggning av mer än 1000 ton muddermassor på land krävs tillstånd. Ansökan om tillstånd prövas normalt sett av Länsstyrelsen om det inte har samband med tillståndspliktig vattenverksamhet, då Mark- och miljödomstolen är  prövningsmyndighet.

Ska muddermassorna dumpas i havet måste en ansökan om dispens från förbudet av dumpning av avfall till havs, göras till Havs- och vattenmyndigheten.

Kontakt

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt