Meny
Sök

Uteservering

Uteservering är normalt säsongsbetonad. Vanligen under sommarhalvåret där perioden ligger 1 april- 31 oktober. En uteservering är tillståndspliktig och detta tillstånd söks hos polisen. Att bedriva en uteservering med enbart bord, stolar, parasoller eller dylikt med en enklare avgränsning är inte bygglovspliktigt. För icke säsongsbundna uteserveringar krävs alltid bygglov och tillstånd.

Utformning och placering
För säsongsbunden uteservering som anläggs på ett trädäck med staket som är högre än 1 meter eller glasvägg högre än 1,3 meter från befintlig marknivå och/eller ett tak över krävs normalt ett tillfälligt bygglov. Även s.k. partytält eller trädgårdspaviljonger som uppställs på en uteservering kan omfattas av dessa kriterier. Dessa inbyggda uteserveringar skapar en volymökning, därav bygglovsplikten. Reklamskyltar vid uteservering kan även de vara bygglovspliktiga beroende på storlek och påverkan för gatubilden, kontakta kommunen för att höra vad som gäller i ditt fall. Skyltar och s.k. gatupratare skall placeras inom den angivna ytan för uteserveringen.

Tillgänglighet och anpassning
Uteserveringen skall vara tillgänglig för personer med nedsatt rörelseförmåga. Eventuell uppbyggnad från marknivån skall anpassas med hänsyn till detta krav.

Det skall finnas tillräckligt med toaletter med hänsyn till restaurangens kapacitet och det utökade gästantalet som uteserveringen medför. Gäster skall inte uträtta sina behov utomhus. (Offentliga toaletter skall inte tillgodose det ökade behovet)

Ljudnivå för uteserveringen får inte överstiga 55 dB efter 22.00. Alternativt kan nivån sänkas till 50 dB om serveringen ligger nära småhusbebyggelse.

Brandskyddsdokumentation skall upprättas för uteserveringen.
Vid uteservering på gångväg skall erforderligt utrymme finnas kvar för gående. Lämpligen halva gångbanans bredd. ( 1,5 meters fri passage är ett minimikrav )

Hänsyn måste även tas för krav på framkomlighet för räddningstjänsten. Närliggande fastighetsägare skall höras i samband med ansökan om uteservering.

Avveckling
Platsen skall när säsongen är slut vara återställd och städad. För bygglovspliktiga uteserveringar krävs en avvecklingsplan för hur marken skall återställas.

Ansökan
Ansökan skall innehålla planritning som visar placering och yttermått samt fasadritning. Ritning skall vara i skala 1:100. Ritningen skall även uppvisa träd, stolpar och andra fasta föremål som påverkar framkomligheten.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt