Meny
Sök

Ventilation

Ventilationen i flerbostadshus och i många verksamhetslokaler ska kontrolleras av en godkänd kontrollant med jämna mellanrum. Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är till för att säkerställa ett bra inomhusklimat i byggnader. Du som byggnadens ägare ansvarar för att kontrollen blir gjord.

När ska kontrollen göras?

Hur ofta kontrollen ska göras beror på byggnadstyp och ventilation.

  • Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande, oavsett typ av ventilationssystem: vart tredje år
  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT eller FTX-ventilation: vart tredje år
  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F, FX eller S-ventilation: vart sjätte år

Obligatorisk ventilationskontroll ska även göras då ett nytt ventilationssystem tas i bruk för första gången eller när ett befintligt ventilationssystem byggs om.

Förklaringar

F= frånluftsventilation, T= tilluftsventilation, X = värmeväxlare, S = självdragsventilation

Kategorin flerbostadshus, kontorbyggnader och liknande inrymmer även samlingslokaler, butiker, teatrar, biografer, idrottshallar, terminaler, museer, utställningshallar, hotell, garage samt industrins kontors- och personalutrymmen. En-och tvåbostadshus är undantagna från OVK.

Hur går kontrollen till?

Kontrollen utförs av en godkänd kontrollant som har riksbehörighet. Vid besiktningarna kontrollerar man bland annat att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet överensstämmer med de föreskrifter som gäller och att systemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden. Kontrollanten lämnar ett intyg om utförd kontroll till byggnadens ägare. Intyget ska sättas upp på synlig plats i byggnaden.

Kontrollanten skickar in protokollet till byggnadsnämnden. Byggnadsnämnden skickar ett bevis om genomförd besiktning till fastighetsägaren.

Varför behövs kontrollen?

Under senare år har man börjat tala om "sjuka hus" när dåligt inomhusklimat orsakat hälsoproblem i byggnader. Idag vet man att detta till stor del beror på de hälsofarliga ämnen som avges från byggmaterial, mögel och allmänna luftföroreningar. Även höga fukthalter i själva byggnaden och i inneluften bidrar. För att säkerställa ett bra inomhusklimat i byggnader ska byggnadens ägare se till att ventilationen blir kontrollerad

Kontakta

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Tel: 031-976200
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt