Meny
Sök
Här är du:  

Öckerö näringsliv

I Öckerö kommun finns inte mindre än 700 aktiva företag och det ökar för varje år. Den marina sektorn som inkluderar fisket dominerar, så inom det området finns en mycket bred kompetens och goda möjligheter till klustersamverkan. Varven och den varvsnära industrin med sina gamla anor är den mest expansiva näringen men besöksnäringen växer också med stöd av destinationsarbetet Göteborg skärgård. Välkända företag är till exempel Ö-Varvet och Caterpillar. Även byggindustrin är en bransch som är på frammarsch.

 

Aktivt arbete

Kommunen arbetar aktivt med att stödja näringslivet och hjälpa såväl blivande som etablerade företag.
I nära samarbete med Öckerö Företag (företagarföreningen) och med besök- och näringslivsrådet är målet att skapa ett av Sveriges bästa företagsklimat.

Bra förutsättningar

En självklar förutsättning för att locka fler företagare är att det finns en väl utbyggd social service med fungerande skola och förskoleverksamhet samt goda möjligheter till hemvård och särskilt boende för rörelsehindrade och äldre. Förutom den väl utbyggda servicen har närheten till Göteborg och den vackra naturen gjort Öckerö kommun till en mycket attraktiv plats att bosätta sig i.

Samarbeten i regionen

Närheten till Göteborgsområdet som är en av landets mest expansiva tillväxtregioner, gör att kommunen har ett nära och mycket väl utvecklat samarbete med Göteborgsregionen, GR via Business Region Göteborg, BRG och Västra Götalandsregionen, VGR. För kommunens företagare är detta en stor fördel eftersom man på det sättet får möjlighet att delta i de olika utbildningar som bland annat Business Region Göteborg erbjuder med sina varierade tillväxtprogram. 

Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Tel: 031-976200
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt