Meny
Sök
Här är du:  

Besök- och näringslivsråd

Öckerö kommuns besök- och näringslivsråd och dess uppdrag

För att utveckla ett strukturerat, långsiktigt samarbete med det lokala näringslivet och civila samhällsorganisationer, har kommunfullmäktige den 27/11 2015 beslutat att bilda ett samverkansorgan, besöks- och näringslivsråd (BNR), med representanter från näringsliv, föreningar och kommunal förvaltning. Även om kommunstyrelsen också fortsättningsvis ska vara huvudansvarig för näringslivsarbetet så kommer den gemensamma plattformen att användas för att utveckla gemensamma strategier.

Besök- och näringslivsrådet består av fyra representanter från näringslivet, tre valda av företagarföreningen Öckerö Företag och en från storföretagen, en från civilsamhällsorganisation och tre politiker från presidiet i kommunstyrelsen samt ansvarig för besöksnäring och näringsliv.

Besök och näringslivsrådet arbetar för att skapa och bibehålla utvecklande och god samverkan och kommunikation mellan näringsliv, föreningar och kommunen och därmed bidra till att aktivt stärka företagsklimatet. Vidare agerar BNR rådgivare inför kommunala beslut inom området, lämnar förslag till och därmed aktivt deltar i utformandet av visioner, strategier, mål och prioriteringar.
BNR medverkar också aktivt i rekryteringsprocesser inom området.

Besök- och näringslivsrådet sammanträder minst fyra gånger per år där ett tillfälle utgör strategimöte, det finns inget hinder för fler möten om rådet beslutar om det. Minst en gång per år sammankallar besök- och näringslivsrådet till ett dialogmöte för alla kommunens företagare.

Besök och näringslivsplanen som är framtagen av kommunen och BNR grundas i den verksamhetsplan som utarbetats efter kommunstyrelsens uppsatta mål och visioner 2025.
Genom samverkan mellan kommun, företag och föreningar i BNR ökar sannolikheten att nå de uppsatta målen.

Delmål i vision 2025 är

  1. Nyetablering och utveckling
  2. Kommunen som partner- service och myndighetsutövning
  3. Besöksnäring – Öckerö kommun, ett attraktivt besökmål
  4. Stimulera ungt entreprenörskap
  5. Information och hemsida för näringslivet

Kontakt

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt