Meny
Sök
Här är du:  

Näringslivsanalys och handlingsplan

Besök och näringslivsplan 2016 innehåller en sammanställande analys av näringslivsstrukturen och en handlingsplan utifrån mål som har beskrivits i politisk antagna Vision 2025 - En levande skärgårdskommun med människan i centrum:

  • Ett positivt företagsklimat bidrar till nyetablering och utveckling av näringslivet och besöksnäringen.

  • En aktiv samverkan finns mellan skola och näringsliv där entreprenörskap är en naturlig del i undervisningen.

  • Öckerö kommun är ett centrum för hållbart och ansvarsfullt fiske.

  • Det finns goda möjligheter till boende och aktiviteter för besökare.

  • Hamnar är attraktiva och levande med inriktning på näringsliv och turism.

I planen beskrivs ett antal delmål för att uppnå de politiska målen ovan år 2020. Planen ska även tydliggöra kommunens och besöks- och näringslivsrådets insatser inom området och visa vilka insatser och prioriteringar som görs utifrån analysen av det lokala näringslivets struktur, hur nuläget ser ut samt förutsättningar för framtida utveckling.

Näringslivsplanen har tagits fram inom Besöks- och Näringslivsrådet medan näringslivsanalysen är sammanställd av Näringslivsenheten.

För att lyckas behövs ett gemensamt ansvar från många; den kommunala organisationen, företagen och andra parter. Gemenskap, engagemang, viljan att förändra och stolthet är viktiga ingredienser för att lyckas. 

Kontakt

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt