Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Nätbaserad undervisning i Öckerö kommun

Portalen har utvecklats för att stödja kommunens pedagoger. Grundtanken var att förbereda för en övergång till nätbaserad undervisning, men syftar även till att vara ett generellt stöd nätbaserad undervisning.

Den här webbplatsen uppdateras kontinuerligt.

(2) fjärrundervisningassisterande struktur.jpg

Struktur - Börja här

Struktur för sammanhållen pedagogisk digital lärmiljö

(2) fjärrundervisningassisterande checklisa.jpg

Stödmaterial och checklistor

Här finns stödmaterial och checklistor för dig som förbereder undervisning på distans

(2) fjärrundervisningassisterande ssupport.jpg

Frågor och support

Har du frågor eller saknar information?

gsuite-1200x600.png

Gsuite

Google Classroom - basen för din undervisning

(2) fjärrundervisningassisterande teknik.jpg

Digitala lärresurser

Appar, program och verktyg som Barn- och utbildningsförvaltningen rekommenderar.

(2) Unikum.png

Unikum

Unikum - huvudsaklig kommunikationskanal mot vårdnadshavare

Relaterade nyheter

Relaterade evenemang