Digitala lärresurser

Barn- och utbildningsförvaltningen rekommenderar användning av de verktyg och resurser som beskrivs på dessa sidor, dels för att följa dataskyddsförordningen (GDPR) och dels för att kunna spåra missbruk vid eventuella incidenter.

Appar, program och liknande vars syfte är att hjälpa elever utifrån specifika behov. Det kan vara till exempel stöd vid stavning, talsyntes och text-till-tal-teknik.

G Suite

Med G Suite for Education kan eleverna skapa möjligheter för inlärning och du kan förenkla administrativa uppgifter. Här kan du läsa mer om verktygen i G Suite for Education.

Skapa smågrupper i google meet


Screencastify

Screencastify är ett program/tillägg i Google Chrome som gör det möjligt att spela in kameran eller webbsidor direkt i webbläsaren. Inspelningarna hamnar i Drive och det går även att dela inspelningen direkt till Classroom.

AppWriter

Kommunen prenumererar på tjänsten och den är kopplad till utb-adresserna.

Innehåller:

  • talsyntes (kan läsa upp från pdf, hemsidor, digitala dokument)
  • diktering (tal till text)
  • ordförslag på olika språk
  • uppslagsbok (svenska ord)

Inläsningstjänst

Kommunen prenumererar på tjänsten och den är kopplad till utb-adresserna.

Innehåller svenska läromedel i form av talböcker.

Stava Rex - WEdu

Kommunen prenumererar på tjänsten och den är kopplad till utb-adresserna.

Stavningshjälpmedel som ger förslag på ord etc. Helt enkelt mer utvecklat än ”vanliga stavningsverktyg” i Word och liknande program.

Spell Right

Kommunen prenumererar på tjänsten och den är kopplad till utb-adresserna.

Likadant program som Stava Rex men för engelska istället.

Bibliotekstjänster

Gå till

Senast uppdaterad:

Publicerad: