Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Närvaro/frånvaro/schema

Som lärare måste du fortfarande registrera närvaro, även om undervisningen sker på distans. Närvaro ska tas vid varje lektionstillfälle.

Senast uppdaterad: 2020-11-13 09.28

Publicerad: 2020-11-13 09.28