Ny instruktion: Skapa ett quiz

Nu finns det en ny instruktion för hur du gör för att skapa ett quiz i verktyget Google formulär

Senast uppdaterad: 2021-02-04 14.31

Publicerad: 2021-02-04 14.31