Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Nya instruktioner för google meet

Vi har lagt upp nya instruktioner för meet för pedagoger i årskurs 6-9 som arbetar i Gsuite Enterprice for Education. Instruktionerna beskriver hur du skapar smågrupper i google meet (breakout-rooms) samt hur du skapr enkäter och frågor i meet.

Senast uppdaterad: 2021-02-25 09.37

Publicerad: 2021-02-25 09.37