Skolverket bjuder in pedagoger till ett antal digitala föreläsningar inom projektet "Riktade insatser för skolans digitalisering".

Föreläsningarna är kostnadsfria och är på grundläggande nivå för de som inte har kommit igång med digitala verktyg i sin undervisning.

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

Digitala verktyg i NO-undervisningen

Det finns många olika digitala verktyg som kan stödja eleverna i deras kunskapsutveckling i NO. Helena Kvarnsellpresenterar exempel från undervisningen, reflekterar över förhållningssätt och didaktiska strategier vid arbetet med digitala verktyg. Under passet får du möjlighet att fråga och diskutera hur användandet av digitala verktyg fungerar praktiskt i undervisningen. Skolverket presenterar sina resurser för utvecklingsarbete inom området digitala verktyg som kan stödja eleverna i kunskapsutvecklingen i NO.

Målgrupp: Lärare som undervisar i NO-ämnen på mellan-och högstadiet men kan även vara intressant för lärare i teknik på mellan-och högstadiet.

Datum och tid: Tisdagden 5/4 2022, kl 15:00 -16:00

Föreläsare: Helena Kvarnsell, lärare på Björknässkolan i Nacka, Karin Bårman och Mats A Hansson, undervisningsråd på Skolverket.

Antal deltagare: obegränsat

Länk för anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

OBS! Anmäl dig senast tisdagen den 28/3!

 

Digital kompetens inom vuxenutbildningen

Vad säger styrdokumenten? Vi tittar på definitionen av de fyra aspekterna som beskriver vad digital kompetens är och lyfter exempel från kursplanerna. Hur kan vi arbeta vidare med nätbaserat lärande? Du får också tips på stödmaterial som Skolverket tillhandahåller.

Målgrupp: Lärare inom vuxenutbildningen. Kan också vara intressant för övrig personal inom vuxenutbildningen.

Datum och tid: Onsdag den 6/4 2022, kl15:00-16:00

Föreläsare: Helena Widebeck och AnneCatrine UusitaloAntal deltagare: obegränsat

Länk för anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

OBS! Anmäl dig senast onsdagen den 30/3!

 

Digital läsning

I dagens samhälle behöver vi kunna ta till oss både skärmbaserade och tryckta texter. Med föreläsningen vill vi öka förståelsen för och kunskaperna om digital läsning. Vi vill också visa hur du i din undervisning kan utveckla elevers lässtrategier vid digital läsning.

Målgrupp: Lärare som undervisar i svenska i grundskolan och gymnasieskolan. Kan även vara intressant för lärare i andra ämnen och skolformer.

Datum och tid: Torsdag den 7/4 2022, kl15:00-16:00

Föreläsare: Karin Örn och Marie Tängdén arbetar på Skolverket med frågor inom digitalisering.

Antal deltagare: obegränsat

Länk för anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

OBS! Anmäl dig senast torsdagen den 31/3!

 

Digitala verktyg som stöd

I den här föreläsningen får du lära dig mer om hur du kan använda digitala verktyg för att skapa en mer tillgänglig undervisning för alla elever. Du kommer att få se exempel på verktyg som kan användas som stöd för elevers läs-, språk-och skrivutveckling.

Målgrupp: Lärare åk 1-9. Kan även vara intressant för elevassistenter och övrig personal.

Datum och tid: Onsdag den 18/5 2022, kl15:00 -16:00

Föreläsare: Inger Westin och Henrik Carlsson Wolauz arbetar på Skolverket med frågor inom digitalisering och specialpedagogik.

Antal deltagare: obegränsat

Länk för anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmäl dig senast onsdagen den 11/5!

 

Handled elever i informationssökning och källmedvetenhet

I föreläsningen får du lära dig grunderna i informationssökning och hur du kan stärka elevernas källmedvetenhet genom att, förutom källkritik, introducera sökkritik och källtillit. Du får också tips om olika resurser som du kan använda i din undervisning.

Målgrupp: Lärare i grundskola. Kan även vara intressant för nyare skolbibliotekarier.

Datum och tid: Torsdag den 19/5 2022, kl15:00 -16:00

Föreläsare: Victoria Lovsten arbetar på Skolverket med frågor inom skolbibliotek och informationskunskap

Antal deltagare: Obegränsat

Länk för anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmäl dig senast torsdagen den 12/5!

 

Digitala verktyg i undervisningen för elever i yngre åldrar

I föreläsningen får du tips och idéer på hur du kan utveckla din undervisning med hjälp av digitala verktyg. Ida berättar om hur hon arbetar med elevernas skrivutveckling och hur hennes elever får stöd i sitt lärande av olika digitala hjälpmedel.

Målgrupp: Lärare/förskollärare som undervisar i förskoleklass eller lågstadiet.

Datum och tid: Tisdag den 24/5 2022, kl15:00 -16:00

Föreläsare: Ida Rudin arbetar som förstelärare på Steningehöjdens skola i Sigtuna.

Antal deltagare: Obegränsat

Länk för anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmäl dig senast tisdagen den 17/5!

Senast uppdaterad:

Publicerad: