Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Skollunch

Med anledning av Folkhälsomyndighetens föreskrift "Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m." har Öckerö kommun tagit fram rutiner för mathantering och servering av lunch i skola och förskola.

Rutiner gällande mathantering och servering av lunch

Barn och elever kan fortsättningsvis ta både varm och kall mat själva i bufféservering detta gäller både i förskolan och skolan. Barn- och utbildningsförvaltningen och LOKO (Kost och Lokalvård) samarbetar för att organisera serveringen. Lösningar kan se olika ut eftersom förskolor, skolor och skolrestauranger har olika förutsättningar. Det är viktigt att vi gemensamt arbetar med att få eleverna att äta skolmaten så att de orkar med dagen på förskolan och i skolan.

Den nya begränsningen gällande max 50 personer i sammankomster och offentliga tillställningar gäller inte skolverksamheten.

Krav från Folkhälsomyndigheten på skolrestauranger

 • Se till att det inte förekommer trängsel mellan barn- och elever i köer, vid bord eller bufféer. En arms längd rekommenderas som mått.
 • Barn- och elever ska endast äta och dricka sittande.

Våra förväntningar är att:

 • Kost fullföljer sina hygienrutiner som finns inom köken.
 • Kost byter ut slevar, serveringsbestick vid kantinbyten.
 • Kost fyller på med mat flera omgångar. De håller hygieniskt rent och fint kring buffén.
 • Kost ser till att besticken står med skaftet uppåt i bestickställen.
 • Pedagogerna ser till att eleverna tvättar händerna innan lunch.
 • Pedagoger eller annan personal på skolan följer klasserna till matsalen och ser till att avstånd hålls mellan elever.
 • Pedagoger som ansvarar för pedagogisk lunch sitter med sina klasser för att hålla grupperna lugna och förhindra trängsel.
 • Personal på förskolan följer HYFS rekommendationer kring mathantering vid smitta.

Exempel på vad som kan göras ytterligare:

 • Låta alla eller vissa elevgrupper äta i fler skollokaler, till exempel uppehållsrum alternativt i
  klassrum. I detta fall måste Lokalvården informeras så att städningen utförs i dessa utrymmen.
 • Pedagoger delar ut tallrikar (11.00-12.30 personen ska ha handskar

Senast uppdaterad: 2020-06-18 10.18

Publicerad: 2020-06-18 10.18