Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Unikum

Unikum är grundskolans huvudsakliga kommunikationskanal gentemot elever och vårdnadshavare. I Unikum ska skolan kommunicera nyheter och veckoplan till elever och vårdnadshavare.

Unikum

Unikum är grundskolans huvudsakliga kommunikationskanal gentemot elever och vårdnadshavare. I Unikum ska skolan kommunicera nyheter och veckoplan till elever och vårdnadshavare.

Den summativa bedömningen av elevernas kunskapsutveckling sker löpande i kunskapsmatriser, som är kopplade till lärarens kunskapsrum. Elever och vårdnadshavare kan även hitta kontaktuppgifter till lärarna i Unikum.

Unikum - Ska, Bör, Kan

Senast uppdaterad: 2020-09-04 13.29

Publicerad: 2020-04-07 15.18