1. Viktigt meddelande Om coronaviruset och covid-19

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ny skola byggs på Björkö

Nu är det klart att en ny skola ska byggas på Björkö. Inflyttning är planerad till vårterminen 2021. Skolhuset får två våningar och kommer att rymma 300 barn i förskola och grundskola.

Byggnaden får en bra blandning av klassrum, grupprum och kreativa ytor. Centralt i huset
finns skolrestaurant, tillagningskök, samlingssal och folkbibliotek. Skolan kommer att placeras på nuvarande fotbollsplan. En stor fördel med det är att vi kan vara kvar i den gamla skolan under byggnationen, säger rektor Elisabet Söderström Jones.

2016 genomförde lärare, elever och föräldrar på Björkö ett utvecklingsarbete som ledde fram till en behovsbeskrivning. Den beskrivningen har legat till grund för skolans utformning. Liljewalls arkitekter har ritat skolan och NCC ska bygga.

Beslutet att bygga en ny skola på Björkö togs av Kommunstyrelsen före jul.