1. Viktigt meddelande Om coronaviruset och covid-19

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Workshops om Björkö nya skola

Under våren kommer en referensgrupp med lärare, rektor och övriga nyckelpersoner, under ledning av Liljewalls arkitekter, att delta i ett antal workshops där detaljerna för skolhuset och utemiljön ska finslipas.

Öckerö kommun kommer att teckna ett 25-årigt hyresavtal om en ny skola på Björkö. Skolhuset kommer att rymma cirka 300 elever, från förskola upp till årskurs sex. NCC har fått uppdraget att utveckla och bygga den nya skolan.

- Avtalet är resultatet av ett nära och bra samarbete mellan utvecklare, arkitekt och långsiktig fastighetsägare. Vi ser fram emot att få utveckla en modern skola med inspirerande inomhus- och utomhusmiljöer åt eleverna på Björkö, säger Fredrik Wallman, regionchef NCC PD Special Investments.

NCC har tillsammans med Vacse AB och Liljewall arkitekter tagit fram ett gemensamt gestaltningsförslag på hur den nya skolan kommer att se ut och det är ett resultat av den behovsbeskrivning som lärare, elever och föräldrar på Björkö utarbetade redan 2016.

Byggnaden får en bra blandning av klassrum, grupprum och kreativa ytor. Centralt i huset finns skolrestaurant, tillagningskök, samlingssal och folkbibliotek. Skolan kommer att placeras på nuvarande fotbollsplan intill idrottshallen.

- En stor fördel med det är att vi kan vara kvar i den gamla skolan under byggnationen, säger rektor Elisabet Söderström Jones.

Projektet kommer att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver för höga krav på låg energiförbrukning, god ventilation och bra materialval. Skolan byggs av NCC Building Sverige och beräknas vara färdigställd till vårterminen 2021 då Vacse AB tillträder fastigheten och verksamheten flyttar in.

Vacse är ett renodlat samhällsfastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter för rättsväsende, utbildning och kontor för samhällsservice. Bolaget ägs av sju pensionsstiftelser kopplade till svenska storföretag och strävar efter att ha en nära och förtroendefull dialog med sina hyresgäster.

Tidigare inlägg från projektet Björkö nya skola