Elevens val förändras från och med läsåret 2019/2020

Vi har under den senaste tiden fått in frågor kring vad som gäller kring "Elevens val" i skolor i Öckerö kommun. Enligt ett regeringsbeslut som gäller från och med läsåret 2019/2020 ska elever i grundskolan få mer garanterad undervisningstid i matematik samt idrott och hälsa. Samtidigt minskas undervisningstiden i elevens val.

I grundskolan har elever rätt till ett minsta antal garanterade undervisningstimmar som i timplanen beskrivs hur de ska fördelas mellan ämnena. Regeringsbeslutet som gäller från och med läsåret 2019/2020 säger att undervisningstiden i matematik samt idrott och hälsa ska öka. Utökningen ska enligt regeringsbeslutet tas från elevens val.

Enligt grundskolans styrdokument ska elevens val bredda och fördjupa elevernas kunskaper inom befintliga ämnen i timplanen. Från och med läsåret 2019/2020 går det därför inte att läsa elevens val inom ämnen som inte ingår i den planerade timplanen för grundskolan. I årskurs 7 är elevens val ersatt av mer undervisning i matematik samt idrott och hälsa. I årskurs 8 och 9 finns elevens val kvar men inom ramen för skolans timplan.

Det har diskuterats olika möjligheter att behålla elevens val så som det tidigare sett ut. Tyvärr finns ingen möjlig finansiering för den utökning i timplanen det innebär.

Mer information

Läs regeringens beslut i frågan "Nu får eleverna mer undervisningstid i matematik och i idrott och hälsa" Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: