Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Högt resultat för meritvärden och betyg för grundskolan

Nu har årets siffror på meritvärden och betyg för grundskolan publicerats i Kolada. Årets siffror visar bland annat på att meritvärdet ökat för kommunens elever i årskurs nio och att andelen behöriga till gymnasiet ökar.

Tre elever sitter i en skolsal. Ser ut att jobbar med en teoretisk uppgift tillsammans.

I år har meritvärdet ökat för kommunens elever i årskurs nio från 234 till 242 poäng! Det ligger över genomsnittet i riket som är 230 poäng. Det är bara Härryda som får ett högre resultat i Västra Götalandsregionen.

Det går även att se en ökning i andelen elever som är behöriga till samtliga programformer på gymnasiet. I Öckerö kommun är andelen behöriga till ett yrkesförberedande program 94,5 procent. Genomsnittet i riket är 84,7 procent. Det är bara Grästorp som får ett högre resultat i Västra Götalandsregionen.

Om Kolada

Kommun- och landstingsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting. I Kolada går det att jämföra kommunens verksamheter från år till år.

Senast uppdaterad: 2020-07-27 11.20

Publicerad: 2019-11-07 07.00