Öckerö kommun beviljas medel för samarbetsprojekt med kommun i Kenya kring ungdomars inflytande

Öckerö kommun är en av elva kommuner i Sverige som fått medel beviljat för att arbeta med internationella demokratisamarbeten genom ICLD:s program Kommunala partnerskap. Det är tillsammans med en kommun i Kenya som Öckerö kommun kommer samarbeta kring ungdomars inflytande. Kommunala partnerskap finansieras helt med statliga medel.

ICLD har beviljat elva svenska kommuner medel för projekt kring Kommunala Partnerskap.

Totalt har elva kommuner i Sverige beviljats medel för att driva kommunala partnerskap med inriktning på ett eller fler av ICLD:s fyra kärnområden; jämlikhet, deltagande, transparens och ansvarsutkrävande. Det är kommuner, regioner och regionala kommunalförbund som har möjlighet att ansöka om kommunalt partnerskap med något av de utvalda samarbetsländerna. Kommunala partnerskap är helt finansierat med statliga medel och ger en möjlighet att arbeta med de globala målen i Agenda 2030.

Vi har ansökt om att samarbeta för att öka den lokala demokratin och för att säkerställa barn och ungas rätt till delaktighet samt öka kunskapen och se över implementering av barnkonventionen. Vår samarbetspartner är Homa Bay County, Mfangano Island municipality i Kenya, berättar Malin Fogelström, verksamhetsutvecklare.

Nästa steg i arbetet är att ta fram en projektplan som skrivs tillsammans med ansvariga i Kenya. Det söks sedan pengar för att få genomföra projektet.

- Det är så roligt att vi får möjlighet att arbeta med den här frågan. För oss är det här ett sätt att både bidra med och även få mer kunskap, fortsätter Malin Fogelström.

Om Kommunala Partnerskap

Kommunala Partnerskap är ömsesidiga och resultatorienterade samarbeten mellan kommuner och regioner i Sverige och motsvarande lokala myndigheter i något av ICLD:s samarbetsländer. Programmet finansieras av Sida.

Om ICLD

Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD, är en ideell förening som arbetar för att främja demokrati och processer för delaktighet på lokal och regional nivå. Huvudman är SKR, Sveriges Kommuner och Regioner. Verksamheten finansieras av Sida. Läs mer på icld.se Länk till annan webbplats.

Pressmeddelande från ICLD: Tio miljoner till resultatinriktade demokratisamarbeten Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: