Krav på bifogat intyg eller journalutdrag för specialkost

Nu behöver barn i förskola och skola som av medicinska skäl behöver specialkost bifoga ett intyg eller en journalanteckning av legitimerad läkare eller dietist.

Förändringen gäller alla nya anmälningar från och med 1 januari. För redan inlämnade specialkostanmälningar som finns i våra system ska intyg alternativt journalanteckning lämnas in inför höstterminens start 2020.

Specialkostanmälningar som inte omfattas av detta beslut är de utan medicinska skäl, det vill säga vegetarianer, specialkost av religiösa skäl samt även laktosfritt. Där behöver inget intyg/journalanteckning bifogas.

Mer information kommer under våren inför höstens genomgång.

Senast uppdaterad:

Publicerad: