Klarläggande gällande insändare

Vi har valt att även publicera vårt svar till insändaren "Skolinspektionen kräver svar – stora skillnader i betyg inom kommunen" som var i Lokalbladet (mars-april 2020 nummer 3) och Torslandatidningen (mars 2020 vecka 12) på vår webbplats. Vi har även svarat i Torslandatidningen (april 2020 vecka 14). Tyvärr får vi inte möjlighet att svara i Lokalbladet då tidningen pausar sin utgivning.

Svar till insändaren "Skolinspektionen kräver svar – stora skillnader i betyg inom kommunen"

Under ett års tid har rektor på Brattebergsskolan tillsammans med mig som skolchef haft en dialog med ett fåtal vårdnadshavare som haft synpunkter på bland annat undervisning och betygssättning. I insändare till Lokalbladet (mars-april 2020 nummer 3) och Torslandatidningen (mars 2020 vecka 12) finns synpunkter och frågeställningar som jag vill bemöta.


Jag vill förtydliga att:

  1. Öckerö kommun bryter inte mot skollagen.
  2. Öckerö kommun har en rutin för att hantera klagomål. Barn- och utbildningsförvaltningen besvarar regelrätt inkomna klagomål.
  3. Skolinspektionen har inte kommit med några krav på åtgärder. Skolinspektionen har begärt en redogörelse för hur vi hanterar de inkomna klagomålen efter vårdnadshavarnas anmälan. Vi besvarar denna.

Det riktas kritik mot att vi inte fört en dialog gällande inkomna klagomål. Vi har besvarat frågor via e-post, haft dialogmöten samt svarat skriftligt på inkomna klagomål. Vårdnadshavare har även kontaktat politiker i Barn- och utbildningsnämnden och kommunalrådet för dialog.


Vårdnadshavarna har efter denna dialog gjort en anmälan till Skolinspektionen. Rektor har haft dialog med ytterligare några vårdnadshavare som också framfört synpunkter på betygsättning och/eller undervisningen. Parallellt med detta har vi också blivit kontaktade av vårdnadshavare som inte delar dessa vårdnadshavares åsikter och som framfört stöd för lärarna.


Vi ser det som beklagligt att vi inte lyckats ha en god och tillfredsställande dialog med berörda vårdnadshavare. Jag som skolchef blir bekymrad och ser även en risk i att stora påtryckningar från vårdnadshavare kan leda till arbetsmiljöproblem för både lärare och ledning i vår förvaltning. Slutligen vill jag säga att både rektor och jag gärna har dialog med vårdnadshavare men det förutsätter att dialogen är saklig och respektfull.


Med hopp om ett förtroendefullt samarbete framöver!
Katarina Lindgren
Skolchef

Senast uppdaterad:

Publicerad: