Skolstart höstterminen 2020

Grundskolorna och grundsärskolan startar onsdag den 19 augusti.

Här hittar du information om vilken tid som skolan börjar på respektive skola.

Eventuell inflyttning eller utflyttning ska anmälas till kommunen. Du kan kontakta skoladministrationen via kommunservice om du behöver hjälp på telefon 031-97 62 00.

Bergagårdsskolan

Årskurs F-6 08.10

Björkö skola

Årskurs F-6 08.05

Brattebergsskolan

Årskurs 1-6 08.15

Årskurs 7-9 08.20

Fotö skola

Årskurs F-3 08.10

Hedens skola

Årskurs F-6 08.10

Årskurs 7-9 09.00

Hälsö skola

Årskurs F-6 08.15

Kompassenskolan

Årskurs F-6 08.10

Rörö skola

Årskurs F-3 09.30

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö