Information från barn- och utbildningsförvaltningen med anledning av covid-19

Barn- och utbildningsförvaltningen skickar ut information till vårdnadshavare varannan fredag via lärplattformen Unikum för att förtydliga vad som gäller inom förskola och skola med anledning av covid-19.

Varannan vecka träffas skolchef samt representanter från förskola, grundskola, gymnasiet, elevhälsan samt förvaltningsstaben för att diskutera och besluta i alla frågor som uppkommer med anledning av covid-19 inom Barn- och utbildningsförvaltningen. Förändrade rutiner och informationsbreven hittar du här.

Informationsbrevet som skickades ut fredag 28/8 visas nedan.

Information med anledning av covid-19

Drygt en vecka har gått sedan barnen kom tillbaka till en ny termin och ett nytt läsår. Vi är glada över att vara tillbaka och att skolorna är fortsatt öppna.

Vi har redan börjat se sjukfrånvaron stiga på flera ställen, vilket är normalt vid skolstart. Det är viktigt att alla tar sitt ansvar för att minska risken för smittspridning. Barn och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma vid symptom som kan förekomma vid covid-19 Länk till annan webbplats. och sjukdom. Barn och elever kan återgå till förskolan och skola efter minst två symptomfria dygn.

Rutiner för hämtning och lämning

Hämtning och lämning sker utomhus i största möjliga mån på fritids och i skolan. På förskolan får barn lämnas inne i kapprummet. Vårdnadshavare med symptom kan ringa in till avdelningen så att personal kan möta upp ute vid behov. För att personalen på våra skolor och förskolor ska kunna följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla fysiskt avstånd till andra vuxna så är det viktigt att alla hjälps åt. Undvik att samlas i trånga utrymmen som till exempel trappor och kapprum.

Måltider

Måltiderna på de större skolorna är en utmaning. Vi har justerat schemat för att begränsa antalet barn som äter samtidigt. Det är många elever som ska äta under en begränsad tid och det är viktigt att hålla tiderna inne i matsalen. Vi försöker så långt det är möjligt att hålla ihop grupperna så att elever sitter tillsammans med de som de vanligtvis träffar i klassrummen. Barn i förskolan äter som vanligt.

Idrott

Den som ansvarar för träningen måste se till att minska risken för att covid-19 sprids därför uppmuntras fysisk aktivitet utomhus vilket innebär betydligt mindre smittspridningsrisk. Länk till annan webbplats. Det är tillåtet att vara inomhus men lektionerna måste anpassas. Aktiviteter som konditionsträning där eleverna springer mycket och flåsar görs utomhus.

Förvaltningen har beslutat att elever får byta om i samband med idrottslektionerna dock kvarstår förbudet att duscha. Vi uppmanar eleverna att byta om hemma innan eller efter skoltid för att minimera trängsel i omklädningsrummen.

Verksamhet utomhus

Förskolor och fritidshem ska bedriva stora delar av sin verksamhet utomhus för att minska risken för smittspridningen. Se till att ditt barn har kläder för alla väder på avdelningen.

Skolutflykter och resor

Skolresor och/eller planerade utflykter ställs in tillsvidare, om inte Barn- och utbildningsförvaltningen meddelar något annat. Utflykter till fots eller med cykel i närområdet kan fortgå som vanligt. Tänk på att råd och rekommendationer gäller även vid utflykter.

För att undvika trängsel på bussar och färjor har några klasser har fått sovmorgon på Brattebergsskolan.

Föräldrarmöten och utvecklingssamtal

Föräldramöten kommer att hållas i digital form både i förskola och skola. Mer information kommer från rektor eller klassläraren/mentorn. Även utvecklingssamtalen kommer att genomföras i digital form. För dig som inte har förutsättningarna till att delta digitalt, kontakta klassläraren/mentorn.

Håll dig uppdaterad

Gå gärna in och läs för att hålla dig uppdaterad. https://ockero.se/nyheter Länk till annan webbplats.

👤 Håll fysiskt avstånd 👤

🙌 Håll ut - fortsätt följ råd och rekommendationer

👀 Håll dig uppdaterad

Senast uppdaterad:

Publicerad: