Information om den framtida skolorganisationen

Det föds allt färre barn i Öckerö kommun. När antalet barn minskar, minskar skolans intäkter eftersom ekonomin delvis styrs av antalet barn som bor i kommunen. Kommunen behöver göra flera förändringar för att minska kostnaderna. Idag skickas en inbjudan till informationsmöten ut om den framtida skolorganisationen. Inbjudan går till vårdnadshavare för barn i förskolan upp till 6:an på Rörö, Hälsö, Öckerö, Hönö och Fotö.

På sidan www.ockero.se/skola2024länk till annan webbplats kan du läsa om förändringarna inom skolan som kommer pågå till 2024. Sidan uppdateras kontinuerligt.

Filmen nedan skickas ut i samband med inbjudan och beskriver de förändringar vi står inför.

 

Senast uppdaterad: 2020-09-18 09.50

Publicerad: 2020-09-18 09.50