Information från barn- och utbildningsförvaltningen med anledning av covid-19

Barn- och utbildningsförvaltningen skickar ut information till vårdnadshavare varannan fredag via lärplattformen Unikum för att förtydliga vad som gäller inom förskola och skola med anledning av covid-19.

Varje vecka träffas skolchef samt representanter från förskola, grundskola, gymnasiet, elevhälsan samt förvaltningsstaben för att diskutera och besluta i alla frågor som uppkommer med anledning av covid-19 inom Barn- och utbildningsförvaltningen. Förändrade rutiner och informationsbreven hittar du här.

Informationsbreven som skickades ut fredag 6 november visas nedan.

Information till vårdnadshavare i förskolan

På grund av den ökade smittspridningen och skärpta restriktioner i Västra Götaland har Öckerö kommun infört nya råd för kommunala verksamheter och arbetsplatser. Förskolan är en verksamhet där våra anställda behöver vara på plats fysiskt utan möjlighet till att arbeta hemifrån. Rutiner och riktlinjer nedan är till för att vi ska kunna ha våra verksamheter öppna samt en trygg och smittskyddssäker förskola.

 

Det här gäller vid sjukdom

Ditt barn ska inte vara i förskolan om det har symptom på sjukdom. Den som har symptom ska inte heller lämna eller hämta barn på förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Symptomen för covid-19 kan vara feber, hosta, andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, muskel-/ledvärk, diarré, illamående eller lukt- och smakbortfall, enligt Folkhälsomyndigheten.

 

Barn ska stanna hemma även vid lätta symptom

Ditt barn ska stanna hemma från förskolan även vid lätta symptom på sjukdom. Folkhälsomyndigheten har uppdaterat sin information om hur länge barn ska stanna hemma.

 

Symptom som går över inom ett dygn 2 symptomfria dygn hemma

Om ditt barn har symptom som går över inom 24 timmar (ett dygn) och som inte kan förklaras av någon känd orsak (till exempel migrän eller allergi), ska barnet stanna hemma. Barnet ska vara symptomfritt minst 48 timmar innan du kan lämna på förskolan igen.

 

Kvarvarande symptom i mer än ett dygn → 7 dygn hemma

Om ditt barn haft symptom i mer än 24 timmar, som inte kan förklaras av någon känd orsak, ska barnet stanna hemma i sju dygn efter att barnet först fick symptom. Barnet kan komma tillbaka efter sju dygn om barnet mått bra och varit feberfritt i minst två dygn. Det gäller också om barnet har kvarvarande lindriga symptom som lätt hosta och snuva eller lukt- och smakbortfall.

Tabellen visar om provtagning är aktuellt och hur länge barn behöver stanna hemma vid symptom på covid-19.

 

Lämning och hämtning på förskolan

Lämning och hämtning ska ske på ett tryggt sätt på våra förskolor. Som vårdnadshavare är du välkommen att lämna och hämta ditt barn i förskolans hall. Max två vårdnadshavare kan vistas i hall samtidigt vid hämtning och lämning. Ni ansvarar för att så sker.

Vi ber dig som vårdnadshavare att så långt det är möjligt undvika att gå in i förskolans övriga lokaler. Om du måste gå in, håll avstånd och försök att snabbt gå ut igen. Om du önskar tala med pedagogerna en längre stund ber vi dig att ringa till förskolan.

Om ditt barn blir sjukt på förskolan

Vårdnadshavare ska vara kontaktbara varje dag som barnet är på förskolan. Om ditt barn visar symptom på sjukdom kontaktar personalen dig så att du kan hämta ditt barn. I de fall vårdnadshavare och personal inte är överens bestämmer förskolans rektor om barnet får vara på förskolan eller inte.

 

Om någon i familjen är sjuk

Friska barn behöver inte stanna hemma om någon annan person i familjen är sjuk. Men det är viktigt att vara uppmärksam på symptom i familjer eller hushåll där någon är sjuk.

Om någon i familjen får konstaterad covid-19 ska familjemedlemmarna följa de instruktioner de får i vården. Om vården ber alla vuxna i familjen att stanna hemma kan de inte heller lämna eller hämta barn på förskolan.

 

Rekommendationer gällande allergi

Det är svårt att inledningsvis bedöma om symptom beror på allergi eller sjukdom. Folkhälsomyndigheten rekommenderar följande:

Stanna hemma även om du/ditt barn får milda symptom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen. Medicinera som vanligt för allergi. Om symptomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att dina symptom sannolikt beror på allergi behöver du inte vara hemma. Tillkommer nya symptom som du inte kopplar till din allergi eller om du får feber, ska du stanna hemma tills dessa symptom försvinner och ytterligare två dagar.

 

Information vid bekräftad smitta

Vi följer sjukvårdens rekommendationer för hur vi ska informera vid eventuell smitta i verksamheten. Om en person som varit på förskolan med symptom har provtagits och visar sig vara smittad av covid-19 kommer förskolans rektor att skicka ut ett brev på uppdrag av Smittskydd Västra Götaland.

Brevet skickas till de som kan ha varit i kontakt med den smittade. I brevet finns instruktioner för hur du ska agera, speciellt när det gäller att vara uppmärksam på symptom.

Vi lämnar inte ut personuppgifter kring sjukdomsfall bland personal eller barn med hänsyn till patientsekretessen.

 

Håll dig uppdaterad

Gå gärna in och läs för att hålla dig uppdaterad. https://ockero.se/nyheter Länk till annan webbplats.

👤 Håll fysiskt avstånd 👤

🙌 Håll ut - fortsätt följ råd och rekommendationer

👀 Håll dig uppdaterad

Information till vårdnadshavare i grundskolan

På grund av den ökade smittspridningen och skärpta restriktioner i Västra Götaland har Öckerö kommun infört nya råd för kommunala verksamheter och arbetsplatser. Grundskolan är en verksamhet där våra anställda är på plats fysiskt med liten möjlighet till att arbeta hemifrån. Rutiner och riktlinjer nedan är till för att vi fortsatt ska kunna ha våra verksamheter öppna samt en trygg och smittskyddssäker grundskola.

 

Det här gäller vid sjukdom

Ditt barn ska inte vara i skolan om det har symptom på sjukdom. Den som har symptom ska inte heller lämna eller hämta barn på skolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Symptomen för covid-19 kan vara feber, hosta, andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, muskel-/ledvärk, diarré, illamående eller lukt- och smakbortfall, enligt Folkhälsomyndigheten.

 

Barn ska stanna hemma även vid lätta symptom

Ditt barn ska stanna hemma från skolan även vid lätta symptom på sjukdom. Folkhälsomyndigheten har uppdaterat sin information om hur länge barn ska stanna hemma.

 

Symptom som går över inom ett dygn 2 symptomfria dygn hemma

Om ditt barn har symptom som går över inom 24 timmar (ett dygn) och som inte kan förklaras av någon känd orsak (till exempel migrän eller allergi), ska barnet stanna hemma. Barnet ska vara symptomfritt minst 48 timmar innan det får komma till skolan igen.

 

Kvarvarande symptom i mer än ett dygn → 7 dygn hemma

Om ditt barn haft symptom i mer än 24 timmar, som inte kan förklaras av någon känd orsak, ska barnet stanna hemma i sju dygn efter att barnet först fick symptom. Barnet kan komma tillbaka efter sju dygn om barnet mått bra och varit feberfritt i minst två dygn. Det gäller också om barnet har kvarvarande lindriga symptom som lätt hosta och snuva eller lukt- och smakbortfall.

 

Om någon i familjen är sjuk

Friska barn behöver inte stanna hemma om någon annan person i familjen är sjuk. Men det är viktigt att vara uppmärksam på symptom i familjer eller hushåll där någon är sjuk.

Om någon i familjen får konstaterad covid-19 ska familjemedlemmarna följa de instruktioner de får i vården. Om en vårdnadshavare har konstaterad eller misstänkt covid-19, kan vårdnadshavaren transportera, hämta och lämna sina barn i skolan, om det kan ske utan nära kontakter med andra.

 

Lämning och hämtning

Lämning och hämtning ska ske på ett tryggt sätt. Som vårdnadshavare är du välkommen att lämna och hämta ditt barn utomhus.

Vi ber dig som vårdnadshavare att så långt det är möjligt undvika att gå in i skolans lokaler. Om du måste gå in, håll avstånd och försök att snabbt gå ut igen. Om du önskar tala med pedagogerna en längre stund ber vi dig att kontakta dem via mejl och boka ett möte via telefon.

 

Rekommendationer gällande allergi

Det är svårt att inledningsvis bedöma om symptom beror på allergi eller sjukdom. Folkhälsomyndigheten rekommenderar följande:

Stanna hemma även om du/ditt barn får milda symptom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen. Medicinera som vanligt för allergi. Om symptomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att dina symptom sannolikt beror på allergi behöver du inte vara hemma. Tillkommer nya symptom som du inte kopplar till din allergi eller om du får feber, ska du stanna hemma tills dessa symptom försvinner och ytterligare två dagar.

 

Information vid bekräftad smitta

Vi följer sjukvårdens rekommendationer för hur vi ska informera vid eventuell smitta i verksamheten. Om en person som varit på förskolan med symptom har provtagits och visar sig vara smittad av covid-19 kommer förskolans rektor att skicka ut ett brev på uppdrag av Smittskydd Västra Götaland.

Brevet skickas till de som kan ha varit i kontakt med den smittade. I brevet finns instruktioner för hur du ska agera, speciellt när det gäller att vara uppmärksam på symptom.

Vi lämnar inte ut personuppgifter kring sjukdomsfall bland personal eller barn med hänsyn till patientsekretessen.

 

Håll dig uppdaterad

Gå gärna in och läs för att hålla dig uppdaterad. https://ockero.se/nyheter Länk till annan webbplats.

👤 Håll fysiskt avstånd 👤

🙌 Håll ut - fortsätt följ råd och rekommendationer

👀 Håll dig uppdaterad

Senast uppdaterad:

Publicerad: