Årskurs 7-9 övergår till distansundervisning 12-24 januari

Vi följer smittskydd Västra Götalands rekommendationer och går över till distansundervisning för högstadiet.Terminen förskjuts en dag vilket innebär att årskurs 7-9 har studiedag den 11 januari och påbörjar vårterminen den 12 januari på distans.

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

Smittspridningen av covid-19 i Västra Götalandsregionen har fortsatt under jul- och nyårshelgerna och läget är ansträngt i vården och i samhället i övrigt. Under veckorna före jul var det en markant ökning av antalet fall i de åldrar som går på grundskolans högstadium. Antalet fall i dessa åldrar har nu minskat under jullovsveckorna enligt smittskydd Västra Götaland.

En viktig åtgärd för att minska smittspridningen är enligt smittskydd är att regionens högstadier övergår till distansundervisning till och med 24 januari. Kommunen följer smittskyddsläkaren i Västra Götaland rekommendationer vilket innebär att vårterminen inleds med distansundervisning för elever som går i årskurs 7-9, med vissa undantag.

Även om vi nu planerar och förbereder för fjärr- och distansundervisning med start tisdag den 12 januari så är det formellt inte beslutat.

I morgon, fredag fattar regeringen beslut om en förordningsändring som bland annat innebär att elever i grundskolans högstadium under vissa förutsättningar kan få fjärr- eller distansundervisning om det behövs. Förordningsändringen träder i kraft den 11 januari. Även Barn- och utbildningsnämndens ordförande fattar beslut om att kommunens högstadieelever övergår till distans från och med 12 januari i morgon fredag.

Lärarna planerar och förbereder just nu inför övergången till fjärr- och distansundervisning. För att hantera förändringarna samt ge möjlighet för elever att hämta material i skolan så förskjuter vi terminen en dag. Detta innebär att måndagen den 11 januari blir en studiedag för årskurs 7-9.

Mer information

Detaljerad information kommer att skickas via Unikum ut till elever och vårdnadshavare i årskurs 7-9 senast söndag den 10 januari.

Senast uppdaterad:

Publicerad: